Factsheets warmtetechnieken

De factsheets zijn opgesteld door het onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau CE in-Delft

Bij het opstellen van de factsheets is gestreefd naar een objectieve weergave van de feiten. De factsheets zijn gereviewd door externe experts en zo veel mogelijk gebaseerd op openbare gegevens en informatie.
Hierdoor geven de factsheets bewoners inzicht in de mogelijkheden die er zijn, de voors en tegens en de randvoorwaarden van de verschillende technieken. In de factsheets is aangegeven wat de mogelijkheden van de technieken zijn en doordat de technieken op dezelfde manier worden beschreven, zijn de technieken vergelijkbaar. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een alternatieve warmtetechniek.

De factsheets zijn voor iedereen beschikbaar en mogen door iedereen gebruikt worden.