Kierlengte en Kieroppervlak voor een standaard referentie “2onder1 kap”-woning

Kierlengte en Kieroppervlak voor een “Twee-onder-Één-Kap”-woning

Afmetingen van de woning:

 

  • Beukmaat 5,8 m (=Woning breedte)
  • Woningdiepte 9,0 m
  • Verdiepingshoogte 2,6 m
  • Gebruiksoppervlakte 147,7 m2

We gebruiken hier een standaard referentie woning omdat we hiervan aantal en afmetingen van de ramen en deuren nemen.   Meer gegevens van deze referentie woning:

Deze berekening is opgezet als een (theoretische) benadering van de mogelijke kierlengte en het kieroppervlak, aannemende dat de kierbreedte voor ramen en deuren 2 mm is, en 5 mm voor de aansluiting van de dakconstructie op de gevelmuren.
Vooral bij oudere woningen en oudere (of slechte kwaliteit) ramen en kozijnen zullen de draaiende delen (raamvleugels en buitendeuren) of bij verouderde of beschadigde afdichtingsrubbers, vrij waarschijnlijk kieren met een breedte van 1 á 2 mm aanwezig zijn. Denk ook aan een bekend kwaliteitsprobleem van krom getrokken buitendeuren. Daar zijn de kieren niet zelden nog veel breder !

We willen u bewust maken hoe groot het totale kieroppervlak kan zijn.

Een kieroppervlak dat we ook kunnen zien als een gapend gat in de gevel waardoor koude buitenlucht naar binnen waait. En we nemen toch aan dat u nooit rustig en comfortabel op de bank zult zitten als u in de voor- en achtergevel een groot gat ziet zitten!
Allemaal om u een idee te geven hoeveel ongewenste en ongewilde en oncontroleerbare “ventilatie” er zou kunnen zijn. Een ongecontroleerde ventilatie die u veel discomfort geeft en u onnodig veel energiekosten bezorgd.

Welke invloed heeft die ongewenste toestroom van koude lucht? Ongemerkt reageert uw kamerthermostaat die de koude lucht weer laat opwarmen tot de ingestelde kamertemperatuur. Maar uw lichaam (uw metabolisme) zal door die koude luchtstroom de temperatuur lager laten ervaren dan werkelijke meetbare temperatuur. Met als gevolg dat u de thermostaat hoger draait dan ingesteld en nodig is. Waarnemingen leren n.l. dat die thermostaat-temperatuur dan 1 á 2 graden hoger ingesteld wordt!
Woningen met een goede kierdichting zijn niet alleen comfortabeler maar hebben ook aantoonbaar een lagere comfort temperatuur en daarmee ook een lager energiegebruik !

Gasverbruik door kierverliezen

De hoeveelheid koude lucht en daarmee de energie die door de kieren verdwijnt, is op basis van deze theoretische benadering niet zo gemakkelijk te berekenen: we hebben wel gerekend met de parameters:

  • gemiddelde windsnelheid (weerstation Ell, 3 m/sec) over het stookseizoen en,
  • de daardoor veroorzaakte winddruk en windzuiging op, in en rond de woning
  • de bijbehorende gemiddelde buitentemperatuur (aangepaste graaddagen weerstation Ell, 2770 graaddagen)

aan de hoeveelheid binnenstromende lucht die opgewarmd moet worden. Maar daarbij wordt e.e.a. toch erg theoretisch.

Daarom hebben we hiervoor (voor de berekening van het extra energieverbruik door “infiltratie“)  toch de sprong gemaakt naar de richtgetallen die gebruikt worden voor de energieprestatieberekening van de hele woning.

Dat infiltratieverlies gaat uit van het gebruiksoppervlak van de woning en hiervoor wordt 1 m3 aardgas per m2 gebruiksoppervlak genomen.
Voor de referentie 2onder1-kap woning dus: 147,7 m2 x 1 m3/m2 is ca 150m3 per stookseizoen.
150 m3 extra aardgas door kierverliezen.

Nogmaals: hopelijk blijft het voor u ook een theoretische benadering ter bewustwording van de invloed van kieren.

Hier de berekening van de kierlengte en het kieroppervlak.

Kierlengte 2onder1-kap

 

De totale lengte van de kieren rond de raamvleugels en rond de deuren is 57, 5 meter !
De lengte van de kieren van de aansluiting dak op gevelmuren is ruim 37 meter !

Kieroppervlak

kieroppervlak 2onder1-kap

Met een 2mm brede kier rond alle draaiende delen van ramen en rond deuren, zitten er eigenlijk in de vóór- en in de achtergevel elk een vierkant gat van 24 x 24 cm of een rond gat met een diameter van 27 cm.
En de aansluiting onder het dak kunt u vergelijken met twee keer een gat van 30 x 30 cm !

Nogmaals: een slechte kierdichting veroorzaakt voor dit woningtype ca. 150 m3 extra gasverbruik.
Controleert u even of u die 150 m3 misschien met een kleine investering in tochtstrips en dergelijke kunt voorkomen !