Duurzamer: 32 maatregelen

Duurzamer: nu, morgen en stapsgewijs voor later.

We hebben 32 maatregelen opgesomd hoe u energie bespaart en uitvoering geeft aan de energietransitie.
En doet u het niet voor die veel bediscussieerde klimaatverandering, voor die energietransitie, dan doe het voor uw beurs!
Kijk welke van die 32 maatregelen – van gratis tot flinke investeringen – u het meeste aanspreken.
Kijk op onze website: https://duurzaammaasgouw.nl/duurzaamheid/nu-morgen-later/