Nieuwsbrief CDM februari 2020: kortingsactie 20% en RRE-subsidie

“Van het gas af” is ook nogal een ingreep. Voor nieuwbouw is dat een heel ander verhaal dan voor bestaande woningen, voor woningen gebouwd vóór 1990 en voor woningen ná die datum. Welke alternatieven voorziet de overheid en met welke oplossingen en technieken komt de markt nog? Hoe dan ook, ondertussen tikt de stroom- en gasmeter bij jou en mij hard verder. Toch kunnen we tussentijds maatregelen nemen waarvan je nu direct al kunt profiteren, die snel terugverdiend zijn.  Maatregelen die je ook nog direct meer wooncomfort laten ervaren en gelijk je energiekosten terugdringen. Die geen toekomstige, en mogelijk dure en ingrijpende, maatregelen blokkeren. Waar je nooit spijt van krijgt. Z.g. “no regret” maatregelen. Maatregelen die direct lonend zijn. Lees onze februari Nieuwsbrief, je wil jezelf toch niet tekort doen?
CDM-Nieuwsbrief februari 2020


Kennismaking met de Coöperatie Duurzaam Maasgouw – video

Wat gaat de Coöperatie Duurzaam Maasgouw doen in Maasgouw bij de Energietransitie? En bij het opstellen van het Warmtetransitieplan?
Waarmee kunnen we de leden helpen en hoe hun belangen te behartigen?
Kijk naar de video-presentatie gehouden tijdens de Duurzaamheidsdag van zondag 7 april j.l.

3