13 procent eengezinswoningen heeft zonnepanelen

WoonOnderzoek Nederland: 13 procent eengezinswoningen heeft zonnepanelen

bron: Solar Magazine, 17 april 2019

Van alle eengezinswoningen in Nederland is 13 procent uitgerust met zonnepanelen. Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON) dat uitgevoerd is in opdracht van de rijksoverheid.

Het WoON is voor de rijksoverheid en voor veel lokale overheden en belangenhouders de belangrijkste bron van informatie over de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. Sinds 2006 wordt het WoON elke 3 jaar uitgevoerd. Voor het WoON 2018 zijn ruim 67.500 personen ondervraagd. De enquêteperiode liep van augustus 2017 tot en met april 2018.

Koop versus huur
De plaatsing van zonnepanelen blijft volgens het onderzoek in de huursector achter bij de koopsector. Van de eengezinskoopwoningen is 14 procent uitgerust met zonnepanelen. Bij huurwoningen ligt dit percentage lager. Binnen de huursector is het aandeel zonnepanelen bij woningen van woningcorporaties bovendien aanmerkelijk groter dan bij particuliere huurwoningen: te weten 9 procent versus respectievelijk 6 procent van de eengezinswoningen. Overall gezien is van alle eengezinswoningen in Nederland 13 procent uitgerust met zonnepanelen.

Bij appartementencomplexen is het aandeel zonnepanelen lager dan bij eengezinswoningen. Bij 4 procent van de huishoudens die in een appartement wonen, zijn op het woongebouw zonnepanelen geplaatst.

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas


Zeeën van duurzame energie – 5

Zeeën van duurzame energie – 5

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar; donderdag 11 april 2019

Bluerise: Oceaanwarmte

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) wekt elektriciteit op. Een vloeistof met een laag kookpunt wordt opgewarmd door het warme water aan de oppervlakte van de oceaan in tropische oorden. In gasvorm wordt de stof in een gesloten circuit langs een turbine geleid. Verderop in de kringloop, wordt deze damp weer gekoeld met zeewater van diep in de oceaan. De vloeistof condenseert weer en loopt terug naar het bassin waar hij opnieuw verwarmd wordt. Deze simpele kringloop heeft verder alleen een pomp nodig die het zeewater van het oppervlak en uit de diepte naar de installatie brengt. Bluerise ontwierp de installatie en testte hem. Technisch directeur Berend Jan Kleute constateert: ‘De turbine levert zoveel energie dat maar zo’n 20 % van de opgewekte elektriciteit nodig is voor de pompen. De rest is de opbrengst van de centrale.’

Een tweede toepassing van koud water uit de diepzee is het koelen van ruimtes. Al enkele jaren werkt Bluerise aan een gecombineerde toepassing bij een vakantiepark en het vliegveld op het eiland Curaçao. De OTEC-installatie wekt elektriciteit op voor de bungalows en voorzieningen op het vakantiepark. Een deel van de stroom wordt gebruikt voor extra pompen, die koud water omhoog pompen voor de airconditioning op het vliegveld.

De pijp die koud water aanvoert is 7 km lang en loopt uit de kust van het eiland naar een diepte van circa 1.000 m. De zuinigste manier om het water aan te voeren blijkt met een dikke pijp van 1,4 m doorsnee. ‘Dan is de stroomsnelheid in de buis relatief laag en is het drukverschil binnen en buiten de buis niet zo groot’, legt Kleute uit. De voorziene gecombineerde installatie op Curaçao levert permanent 500 kWe en een energiebesparing van 90 % op de koeling van het vliegveld, grofweg $ 1 miljoen aan stroom en een besparing van $ 7 miljoen op airco per jaar, rekent Kleute voor. (meer…)

Zeeën van duurzame energie – 4

Zeeën van duurzame energie – 4

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar; donderdag 11 april 2019

Slow Mill: golfenergie

Het Nederlandse bedrijf Slow Mill heeft een golfenergiesysteem bedacht dat elektriciteit gaat opwekken en leveren aan huishoudens op Texel. 3 km uit de kust is afgelopen januari het grote holle betonnen anker geplaatst met daarop een golfgenerator. Die bestaat uit een 20 m lange drijver met een diameter van 2 m, die in 8 m diep water staat. Vleugelprofielen aan weerszijden van de ankerkabel zorgen ervoor dat de drijver altijd in de optimale hoek van een golf komt te staan om de maximale hoeveelheid energie eruit te absorberen. Als de buis wordt opgetild door een golf, trekt de ankerkabel aan een zuiger in een hydraulische cilinder. Er ontstaat overdruk, die hydrauliek-olie langs een generator stuwt. Als de golf voorbij is, beweegt de buis terug naar het anker. De overdruk verdwijnt en de samengeperste olie zoekt weer een gelijke drukverdeling. De generator draait de andere kant op. Omdat de kracht van golven varieert met de weersomstandigheden, is de opbrengst van de Slow Mill niet altijd gelijk. Daarom kan energie worden opgeslagen in de drijvende buis. Onder ‘normale’ condities is het vermogen van de golfgenerator 30 kW.

Slow Mill-bedenker Erwin Croughs ziet grote mogelijkheden: ‘Als we een heel lint van golfgeneratoren plaatsen voor de kust, kan Texel helemaal in haar energiebehoefte voorzien en van een importeur van grijze stroom veranderen in een leverancier van groene energie.’ De Slow Mill kan een temperend effect hebben op de golven, dat helpt bij het tegengaan van kusterosie. Als de generatoren worden geplaatst voor een windmolenpark, verminderen ze de impact van golven op de monopiles, de palen waarop de windmolens staan. De betonnen fundaties van Slow Mill kunnen een gunstige ondergrond vormen voor waterdieren en -planten.

(meer…)

Zeeën van duurzame energie – 2

Zeeën van duurzame energie – 2

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
Hans Buitelaar |

Tocardo hoopt getijdenenergie

Een turbine laten draaien in de stroming die ontstaat door het opkomen van zeewater met de vloed en het weer weglopen bij eb. Dat is de oudste en meest ontwikkelde vorm van duurzame energieopwekking uit de zee.
Al sinds 1966 produceert de Usine marémotrice de la Rance – de getijdenenergiecentrale in de monding van de rivier de Rance in Bretagne, Frankrijk, jaarlijks 500 GWh met 24 turbines, die een gezamenlijke capaciteit hebben van 240 MW. Een dam schermt de delta van de rivier af; in de dam zijn turbines gemonteerd.

In Nederland maakt het bedrijf Tocardo turbines voor bestaande dammen en dijken. Dat zou goedkoper moeten kunnen dan de centrale in Rance, waar de dammen er speciaal voor gebouwd werden. Sinds 2005 heeft het bedrijf een testopstelling bij de Stevinsluizen in de Afsluitdijk, inmiddels uitgebreid tot drie turbines die samen 300 kW kunnen opwekken. In 2015 voltooide het bedrijf de installatie van vijf turbines aan een grote buis voor de deuren van de Oosterscheldekering. De capaciteit van die opstelling is 1,25 MW. ‘We hebben in de Oosterschelde gemeten of de weerstand die onze turbines opleveren voor het in- en uitstromende water, de hoogte van het getij tempert in de Oosterschelde. We hadden gerekend met 0,4 mm minder getijverschil, maar dat bleek slechts 0,1 mm’, vertelt directeur Hans van Breugel. Dit jaar wil zijn bedrijf nog eens vijf turbines bij de Oosterschelde installeren, voor de doorlaat naast degene waar nu de turbines hangen. Daarnaast is op korte termijn de plaatsing van een turbine onderwater in het Marsdiep tussen Den Helder en Texel gepland.

Dit voorjaar gaat Tocardo met een consortium van Zeeuwse energiebedrijven een plan opstellen voor het aanleggen van een getijdencentrale in de Brouwersdam, tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. Ook bij de Brouwersdam – die nu nog geen eb en vloed doorlaat – komt in eerste instantie een buis met vijf turbines. Als het consortium met Tocardo de opdracht krijgt tenminste. ‘De ambitie is om voor 2025 in totaal 250 turbines te installeren in de Zeeuwse delta’, meldt Van Breugel. ‘Dat brengt het vermogen op 1 GW, genoeg om zeker driekwart van de huishoudens in deze provincie van elektriciteit te voorzien.’ Getijdenenergie is ook op deze schaal nog niet qua prijs concurrerend met gas of kolen gestookte centrales. De Rance getijdencentrale was pas na 30 jaar afbetaald, maar levert nu wel tegen een lagere prijs energie. Zeeuwen kunnen een speciaal getijdenenergie-abonnement afsluiten bij de elektriciteitsmaatschappij: ‘goed groen’.

(meer…)

Zeeën van duurzame energie -1

Zeeën van duurzame energie

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar |

De zee is een bron van energie: voortdurend in beweging en eindeloos in haar uitgestrekte oerkracht. Nederland is internationaal koploper in het ontwikkelen van techniek om de potentie van de zee om te zetten in elektriciteit en warmte. Eb en vloed, stroming, golven, temperatuurverschillen en ook het verschil in elektrostatische lading tussen zoet en zout water: allemaal bronnen van duurzame energie.

De ambities zijn groot: in 2050 denkt de koepelorganisatie Ocean Energy Europe (OEE) 10 % van de energiebehoefte in Europa te kunnen leveren met zee-energie.

Op dit moment hebben bestaande Europese installaties een gezamenlijk vermogen van 254,8 MW. In 2050 kan dat 400 keer zoveel zijn (100 GW), denkt OEE. Het zou 400.000 banen kunnen opleveren.

Omdat de beweging van de zee nooit stopt, zien de ontwikkelaars de zee als stabiliserende bron om op het elektriciteitsnet de wisselvalligheid van zon en wind te compenseren. Zee-energiecentrales kunnen permanent draaien, maar kunnen ook snel aan- en uitgezet worden.

Vier Nederlandse ontwikkelaars van oceaanenergietechniek hopen dit jaar de stap te maken van proef naar bedrijfsmatige levering. Het Interreg-programma voor Noordwest Europa van de EU stelde 21 januari € 12,8 miljoen beschikbaar voor het opschalen van proefprojecten naar concurrerende bronnen van energieopwekking.

(meer…)

Nieuwe energie levert een hoop nieuwe banen op

Tot 2030 zal de overgang naar duurzamere energie en materialen voor elektriciteit, mobiliteit en huizen een heleboel werk
opleveren. Een nieuw rapport van onderzoeksinstituut TNO laat zien dat er 45.000 tot 83.000 banen voltijdsbanen bij komen.
Maar er verdwijnen ook banen: vooral de olie- en gasindustrie wordt geraakt.

Lees het volledig artikel uit de ingenieur 4 | april 2019

Productie zonnestroom met 45 procent omhoog

CBS: bijna 1.400 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2018, productie zonnestroom met 45 procent omhoog

Bron: Bron: Solar Magazine – Nieuwsbrief 10-2019; 1 maart 2019
door: Edwin van Gastel

In Nederland is in 2018 1.397 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit de voorlopige marktcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).De productie van zonnestroom is 45 procent gegroeid.

In Nederland is er in 2018 circa 1.397 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit de eerste, voorlopige marktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De productie van zonnestroom is 40 procent gegroeid. Deze nam toe, van 2,2 miljard kilowattuur in 2017 naar 3,2 miljard kilowattuur in 2018. Dat is een stijging van 45 procent die logischerwijs direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Meer dan de helft van de toename van het aantal zonnepanelen, zo’n 800 megawattpiek, komt volgens het CBS voort uit het plaatsen van grotere installaties op daken van gebouwen en het bouwen van zonneparken. De capaciteit van de kleinere installaties, veelal op daken van woningen, nam toe met ongeveer 600 megawattpiek.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare-energiebronnen bedroeg in 2018 18 miljard kilowattuur, in 2017 was dit nog 16,7 miljard kilowattuur. Windmolens hadden hierin met 55 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27 procent. Met zonnepanelen werd bijna 18 procent van de hernieuwbare elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit pas 13 procent.

Het CBS maakte vorig jaar augustus bekend definitief een nieuwe statistiekmethode in te voeren voor het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen. Daarmee wordt het aantal zonnepanelen per regio inzichtelijk.

Het CBS hanteert nu de volgende opgestelde vermogens per kalenderjaar.


Jaar

Nieuw geplaatst vermogen

Totaal opgesteld vermogen
2012 138 megawattpiek 287 megawattpiek
2013 363 megawattpiek 650 megawattpiek
2014 357 megawattpiek 1.007 megawattpiek
2015 519 megawattpiek 1.526 megawattpiek
2016 609 megawattpiek 2.135 megawattpiek
2017 768 megawattpiek 2.903 megawattpiek
2018 1.397 megawattpiek 4.300 megawattpiek

Kijk ook op: Duurzamer: nu, morgen en later

Nu al 60% uit de ISDE subsidiepot voor warmtepompen.

En al ruim 40 procent meer ISDE-subsidie aangevraagd in 2019

Bron: Solar Magazine – Nieuwsbrief 10-2019
Door: Marco de Jonge Baas

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft definitief zijn spreekwoordelijke draai gevonden. In de eerste 2 maanden van het jaar is er 43 procent meer subsidie aangevraagd dan in 2018.

Na een aantal magere jaren waarin de subsidiepot niet uitgeput raakte, werd in januari tegen de verwachting in bekend dat de ISDE-pot in 2018 volledig uitgeput was. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloot om die reden zelfs met terugwerkende kracht 8 miljoen euro bij te storten. Ook in 2019 is de regeling voortvarend van start gegaan. Zo werd er in januari al 2,2 miljoen euro meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder en in februari zelfs 3,3 miljoen euro meer.

In 2019 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd:

  • januari 2019: 9,7 miljoen euro
  • februari 2018: 8,7 miljoen euro

Tot op heden zijn er dit jaar 6.103 particuliere aanvragen ingediend voor 6.103 apparaten en 758 zakelijke aanvragen voor 3.916 apparaten. Bij particuliere aanvragen zijn zonneboilers goed voor 3,2 procent van het geclaimde budget en bij zakelijke aanvragers voor 2,6 procent van het budget. Warmtepompen leiden ook in 2019 de dans en zijn goed voor 60,1 procent van het geclaimde budget.

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Door twee technologieën te combineren zijn ECN part of TNO en Solliance erin geslaagd tweezijdig werkende zonnecellen te maken die 30,2 % van invallend zonlicht omzetten in elektriciteit. Dit is aanzienlijke beter dan gangbare kristallijne zonnecellen met een rendement van iets meer dan 20%

bron: Technisch Weekblad – Gerald Schut | maandag 4 maart 2019

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/dubbelzijdige-zonnecel-doorbreekt-grens-van-30/item12932

De nieuwe zonnecellen bevatten een perovskietzonnecel bovenop een industriële tweezijdig werkende siliciumzonnecel. Deze combinatie is gevat in een drager, waarmee licht van beide kanten kan worden geoogst.

Deze ‘PV-tandemcel’ combineert een cel die geoptimaliseerd ultraviolet en zichtbaar licht omzet met een andere cel die infrarood juist efficiënt omzet. Gangbare op silicium gebaseerde industriële cellen leveren bij tweezijdige belichting ongeveer 26% rendement. Het theoretisch maximumrendement voor siliciumzonnecellen in laboratoria is 29,4%.

‘De 30%-drempel is de eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van tweezijdig werkende tandems,’ stelt Gianluca Coletti van ECN part of TNO in een persbericht. ‘Ons volgende doel is om te werken aan de schaalbaarheid, de integratie en de betrouwbaarheid van deze technologie. We willen de time-to-market verkorten en daarom werken we samen met onze partners om deze technologie gereed te maken voor massaproductie. Overigens richten we ons ook op een verdere verhoging van het rendement naar 35% in de komende 3 tot 5 jaar.’

Kijk ook op:Duurzamer- nu, morgen en later

Zonnewaaier

Brancheorganisatie Holland Solar spoort gemeenten aan om daken vol te krijgen !
“Inventariseer wat er op daken en verweesde gronden mogelijk is en voer daar actief beleid op”.
Benodigd ruimtegebruik voor zonnepanelen in NL: 59 km2 in woongebied ; 32 km2 – bedrijfsterrein, 34 km2 – overig gebouwd; 56 km2 – verkeersruimte; 18 km2 – binnenwater.
Hoeveel daarvan willen in Maasgouw voor onze rekening nemen?

bron: Dakenraad #148, februari 2019 – Milieu & Energie

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later