Productie zonnestroom met 45 procent omhoog

CBS: bijna 1.400 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2018, productie zonnestroom met 45 procent omhoog

Bron: Bron: Solar Magazine – Nieuwsbrief 10-2019; 1 maart 2019
door: Edwin van Gastel

In Nederland is in 2018 1.397 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit de voorlopige marktcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).De productie van zonnestroom is 45 procent gegroeid.

In Nederland is er in 2018 circa 1.397 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit de eerste, voorlopige marktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De productie van zonnestroom is 40 procent gegroeid. Deze nam toe, van 2,2 miljard kilowattuur in 2017 naar 3,2 miljard kilowattuur in 2018. Dat is een stijging van 45 procent die logischerwijs direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Meer dan de helft van de toename van het aantal zonnepanelen, zo’n 800 megawattpiek, komt volgens het CBS voort uit het plaatsen van grotere installaties op daken van gebouwen en het bouwen van zonneparken. De capaciteit van de kleinere installaties, veelal op daken van woningen, nam toe met ongeveer 600 megawattpiek.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare-energiebronnen bedroeg in 2018 18 miljard kilowattuur, in 2017 was dit nog 16,7 miljard kilowattuur. Windmolens hadden hierin met 55 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27 procent. Met zonnepanelen werd bijna 18 procent van de hernieuwbare elektriciteit opgewekt. In 2017 was dit pas 13 procent.

Het CBS maakte vorig jaar augustus bekend definitief een nieuwe statistiekmethode in te voeren voor het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen. Daarmee wordt het aantal zonnepanelen per regio inzichtelijk.

Het CBS hanteert nu de volgende opgestelde vermogens per kalenderjaar.


Jaar

Nieuw geplaatst vermogen

Totaal opgesteld vermogen
2012 138 megawattpiek 287 megawattpiek
2013 363 megawattpiek 650 megawattpiek
2014 357 megawattpiek 1.007 megawattpiek
2015 519 megawattpiek 1.526 megawattpiek
2016 609 megawattpiek 2.135 megawattpiek
2017 768 megawattpiek 2.903 megawattpiek
2018 1.397 megawattpiek 4.300 megawattpiek

Kijk ook op: Duurzamer: nu, morgen en later


Nu al 60% uit de ISDE subsidiepot voor warmtepompen.

En al ruim 40 procent meer ISDE-subsidie aangevraagd in 2019

Bron: Solar Magazine – Nieuwsbrief 10-2019
Door: Marco de Jonge Baas

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft definitief zijn spreekwoordelijke draai gevonden. In de eerste 2 maanden van het jaar is er 43 procent meer subsidie aangevraagd dan in 2018.

Na een aantal magere jaren waarin de subsidiepot niet uitgeput raakte, werd in januari tegen de verwachting in bekend dat de ISDE-pot in 2018 volledig uitgeput was. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloot om die reden zelfs met terugwerkende kracht 8 miljoen euro bij te storten. Ook in 2019 is de regeling voortvarend van start gegaan. Zo werd er in januari al 2,2 miljoen euro meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder en in februari zelfs 3,3 miljoen euro meer.

In 2019 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd:

  • januari 2019: 9,7 miljoen euro
  • februari 2018: 8,7 miljoen euro

Tot op heden zijn er dit jaar 6.103 particuliere aanvragen ingediend voor 6.103 apparaten en 758 zakelijke aanvragen voor 3.916 apparaten. Bij particuliere aanvragen zijn zonneboilers goed voor 3,2 procent van het geclaimde budget en bij zakelijke aanvragers voor 2,6 procent van het budget. Warmtepompen leiden ook in 2019 de dans en zijn goed voor 60,1 procent van het geclaimde budget.

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Door twee technologieën te combineren zijn ECN part of TNO en Solliance erin geslaagd tweezijdig werkende zonnecellen te maken die 30,2 % van invallend zonlicht omzetten in elektriciteit. Dit is aanzienlijke beter dan gangbare kristallijne zonnecellen met een rendement van iets meer dan 20%

bron: Technisch Weekblad – Gerald Schut | maandag 4 maart 2019

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/dubbelzijdige-zonnecel-doorbreekt-grens-van-30/item12932

De nieuwe zonnecellen bevatten een perovskietzonnecel bovenop een industriële tweezijdig werkende siliciumzonnecel. Deze combinatie is gevat in een drager, waarmee licht van beide kanten kan worden geoogst.

Deze ‘PV-tandemcel’ combineert een cel die geoptimaliseerd ultraviolet en zichtbaar licht omzet met een andere cel die infrarood juist efficiënt omzet. Gangbare op silicium gebaseerde industriële cellen leveren bij tweezijdige belichting ongeveer 26% rendement. Het theoretisch maximumrendement voor siliciumzonnecellen in laboratoria is 29,4%.

‘De 30%-drempel is de eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van tweezijdig werkende tandems,’ stelt Gianluca Coletti van ECN part of TNO in een persbericht. ‘Ons volgende doel is om te werken aan de schaalbaarheid, de integratie en de betrouwbaarheid van deze technologie. We willen de time-to-market verkorten en daarom werken we samen met onze partners om deze technologie gereed te maken voor massaproductie. Overigens richten we ons ook op een verdere verhoging van het rendement naar 35% in de komende 3 tot 5 jaar.’

Kijk ook op:Duurzamer- nu, morgen en later

Zonnewaaier

Brancheorganisatie Holland Solar spoort gemeenten aan om daken vol te krijgen !
“Inventariseer wat er op daken en verweesde gronden mogelijk is en voer daar actief beleid op”.
Benodigd ruimtegebruik voor zonnepanelen in NL: 59 km2 in woongebied ; 32 km2 – bedrijfsterrein, 34 km2 – overig gebouwd; 56 km2 – verkeersruimte; 18 km2 – binnenwater.
Hoeveel daarvan willen in Maasgouw voor onze rekening nemen?

bron: Dakenraad #148, februari 2019 – Milieu & Energie

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

Waterstof als alternatief

Noord-Nederland probeert zichzelf op de kaart te zetten als waterstofeconomie. En met de Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland die op 28 februari in het Provinciehuis Groningen werd gepresenteerd aan het ministerie van EZK, moet toegegeven worden dat dit behoorlijk lukt.

lees verder: innovatieagenda-voor-waterstof

nog meer over Gronings waterstof

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

Nederland hekkensluiter energiedoelstellingen 2020

Nederland hekkensluiter energiedoelstellingen 2020

Van alle landen in de EU is Nederland het verst verwijderd van zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Dit blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie, op 11 februari publiceerde.

zie volledig artikel

In Budel slaan ze energie op in ijzer!

Gezien op TV? Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria NV) gaat ijzer verbranden en haalt daar z’n energie uit!

IJzerpoeder als circulair alternatief voor kolen

Bij het verbranden van metaalpoeder komt veel warmte vrij en die kan dienen voor stoomproductie in industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen. Het verbrandingsproduct, roestpoeder, wordt opgevangen en kan met behulp van duurzame energie weer omgezet worden tot metaalpoeder. Hiermee fungeert het metaal als een duurzame, circulaire energiedrager.

Lees meer over deze industriële toepassing en het ontwikkelingstraject: metalot

Lees ook waarom de bierbrouwer deelneemt in deze ontwikkeling.
Bier brouwen op stroom uit metaalpoeder

Wat betekenen grootschalige zonneparken voor de biodiversiteit ? Een onderschat milieuprobleem?

Volgens PV-prof Wim Sinke -hoofdonderzoeker zonne-energie bij ECN part of TNO en hoogleraar aan de UvA – wordt het onvermijdelijk om op grote schaal opwekking van zonnestroom te integreren met andere functies in de gebouwde omgeving. De ambitie van de sector is om de opwekking van zonnestroom in Nederland te vervijftigvoudigen van 4 GigaWatt nu naar 200 GigaWatt over dertig jaar. Daarvoor zou een ruimte ter grootte van IJsselmeer volledig bedekt moeten worden met zonnepanelen. Volgens Sinke zou het een grote vergissing zijn om dat te proberen te bereiken door op de huidige voet door te gaan met het simpelweg tegen de laagst mogelijke kosten volzetten van akkers met rijen zonnepanelen. ‘Je moet niet alleen kijken naar kosten, maar ook naar waarden,’ zegt Sinke. Hij doelt daarmee niet alleen op de schoonheid van landschap, die lijdt onder zeeën van aluminium omrande vakjes goedkoop polykrisallijn silicium. Wat betekenen grootschalige zonneparken bijvoorbeeld voor de biodiversiteit – door velen gezien als het meest onderschatte milieuprobleem?

Passage uit een artikel in het Technisch Weekblad, 18 februari 2019
Lees het volledige artikel: Primeur: snelweg met energieproducerend geluidsscherm

Zeer informatief: ECN-TNO: Solar Highway