Brussel benadrukt: meer hernieuwbare energie beste antwoord op prijsstijging energie

Brussel benadrukt:
meer hernieuwbare energie beste antwoord op prijsstijging energie

Bron: EuroActiv[1]

De belastingen en heffingen op elektriciteit zijn Europees gemiddeld sinds 2010 met 29% gestegen[2],
Dit remt consumenten om schonere alternatieven te kunnen gebruiken voor transport, verwarming en koeling en voor industriële processen.

Een snellere uitrol van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is het beste antwoord op recente pieken in de gas- en stroomprijzen, zei een EU-functionaris op woensdag (29 september), en herhaalt hiermee eerdere verklaringen van de Europese Commissie.
De energieprijzen zijn de laatste tijd sterk gestegen omdat de wereldwijd toenemende vraag naar energie botst met een krappe gas- en kolenvoorziening, met ongunstig weer voor hernieuwbare energiebronnen en het besluit van de Europese Unie om de prijs van CO2-emissierechten te verhogen.

Lukasz Kolinski, hoofd van de Europese Commissie voor integratie van hernieuwbare energiebronnen en energiesystemen stelt[3]:

“De oplossing, op de langere termijn, is de versnelde inzet van hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde energie-efficiëntie. We moeten blijven investeren in wind- en zonne-energie om meer dagen te hebben waarop hernieuwbare energie de prijs bepaalt. De huidige situatie onderstreept dat we onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moeten beperken.
Terwijl de prijzen van fossiele brandstoffen zijn gestegen, blijven de kosten van duurzame opwekking dalen.”

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie. -voorzitter verantwoordelijk voor de Green Deal.: “In plaats van verlamd te raken of de zaken te vertragen vanwege de prijsstijgingen in de energiesector, moeten we de transitie naar hernieuwbare energie versnellen, zodat betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen beschikbaar komt. Dat is, denk ik, de les die we uit de huidige situatie moeten trekken”[4]

De Europese Commissie bereidt momenteel een “gereedschapskist” met maatregelen voor, die EU-regeringen kunnen gebruiken om de aanhoudende stijging van de energieprijzen aan te pakken zonder de interne markt van het blok in gevaar te brengen. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen de situatie bespreken tijdens hun volgende topontmoeting op 21 oktober.


[1] https://www.euractiv.com/section/energy/news/more-renewables-best-answer-to-energy-price-surge-brussels-insists/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9707&pnespid=7Lk2V31AJv0Gw.6bvGSsSM_NuBinU4ErILeuyPNjthlm9YO_J_EfzXT0vtNxmv9HzFWDuhNY

[2] , Eurelectric

[3] Lukasz Kolinski, hoofd van de Europese Commissie voor integratie van hernieuwbare energiebronnen en energiesystemen tijdens een web-evenement op 29 sept. 2021, georganiseerd door de Europese elektriciteitslobby Eurelectric

[4] Frans Timmermans op 14 september tegen wetgevers.