Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De 0% rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan voor de volledige leenperiode. Dit is één van de maatregelen om bewoners verder te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun woning.

meer info zie: website Rijksoverheid actueel