Dorpsbijeenkomst Verduurzamen Woning – Heel

Aanmeldingsformulier

voor de “Dorpsbijeenkomsten Verduurzamen Woning”
in Heel: 13 april & 3 mei

Graag uw contactgegevens en in het volgende aangeven waar uw belangstelling vooral naar uitgaat:


  Ik kom / wij komen naar de AVOND van de DUURZAAMHEID in HEEL op 13 april 2022


  `

  Ik kom / wij komen ook naar de verdiepingsbijeenkomst in HEEL op 3 mei 2022


  De volgende vragen zijn NIET VERPLICHT te beantwoorden, maar deze gegevens helpen ons met voorbeelden te komen die zo goed mogelijk aansluiten op uw situatie.
  En ... u heeft uw gegevens paraat ter oriëntatie tijdens de bijeenkomst: deze gegevens worden n.l. afgedrukt op de bevestiging van uw aanmelding.
  (alle gegevens, ook deze, worden strikt vertrouwelijk behandeld.)


  Wat is uw jaarlijks energiegebruik? Wat vermeld de jaarafrekening van uw energieleverancier? Wat is jaargemiddeld uw stroomverbruik normaaltarief (kWh), eventueel daltarief (kWh), gasverbruik (m3)?

  Wat is uw jaarlijks gasverbruik? In m3

  wat is uw jaarlijks stroomverbruik? In kWh

  als u een dubbele meter heeft met dagstroom (normaaltarief) en nachtstroom (daltarief), tel dan beide verbruiken bij elkaar op: totaal stroomverbruik in kWh)  Ik woon / wij wonen in het volgende type huis

  vrijstaand huis2 onder 1 kaprijtjes huisappartement

  Ik ben / wij zijn

  woningeigenaarhuurder

  In welk jaar is uw huis gebouwd?

  vóór 1945tussen 1946 en 1964tussen 1965 en 1974tussen 1975 en 1991tussen 1992 en 2005na 2005weet ik niet

  Welke isolatie-maatregelen voor energiebesparing interesseren u het meest?

  Welke installatie maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking interesseren u het meest?

  Welke informatie mag bij bovengenoemde maatregelen niet ontbreken?

  Wilt u iets horen over woongedrag en gebruik van uw woning?

  Standaard maatregelen zijn soms beperkt toepasbaar voor oudere woningen - bijv. gebouwd vóór 1946 - en voor monumentale gebouwen.

  Moeten we daar ook wat informatie over geven?

  ja graagnee, voor mij niet

  Aanvullende opmerking of suggestie(s)


  Iedereen is welkom bij deze dorpsbijeenkomst: lid of geen lid van onze coöperatie. Leden profiteren van het ledentarief voor onze energieadviezen. Een maatwerkadvies specifiek voor uw woning en uw leef- en woonsituatie is dan wellicht een volgende stap na deze dorpsbijeenkomst. Met uw lidmaatschap van jaarlijks €20 steunt u dit vrijwilligerswerk!

  Bent u al lid van onze coöperatie? Of wordt u nu lid?

  ik ben al lid van de Coöperatie Duurzaam Maasgouwik wil nu voor jaarlijks €20 contributie lid wordennee ik wil (nog) geen lid worden


  "Klik hieronder op VERZENDEN."

  U ontvangt een bevestiging van uw AANMELDING VOOR DE AVOND van de DUURZAAMHEID

  ====================================================================================================