Voorlichtingsbijeenkomsten 2022

Reeks voorlichtingsbijeenkomsten 2022 afgesloten

Toen we eind 2020 voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming en energiebesparing (“van het gas af”) bij de Gemeente en bij onze leden aanklopten, was daar maar matig belangstelling voor. Samen met de Gemeente Maasgouw sleutelden we aan het concept, de inhoud en omvang en vooral ook aan de campagne in de media om vooral iedereen te interesseren in onze boodschap. onze zorg was of we wel genoeg inwoners konden bereiken met onze voorlichtingscampagne.
We besloten te beginnen met enkele try-out’s. Maar eenmaal de eerste zaalreserveringen gemaakt, stak Corona voor zowat alles een stokje. Geen bijeenkomsten!
In november 2021, een jaar later, keerde het tij: de Corona-dreiging nam af, maar ook de energieprijzen stegen, onzekerheid over de gastoevoer in de winter, enz. En bij ieder van ons was duidelijk dat beleidsadviezen bij de Gemeente nu als eerste omgezet moesten worden in praktische voorlichting.
De eerste 2 maal 2 bijeenkomsten in Wessem, Stevensweert en 2 bijeenkomsten georganiseerd met het Bibliocenter waren voor ons nog aftastend. Maar met deze ervaringen en kijkend naar de actualiteit van een energiecrisis waren we het snel eens dat we door moesten in elke kern van Maasgouw. En nu versneld: iedere week 1 bijeenkomst.
Tot medio november zijn we hiermee druk in de weer geweest. We hebben voortdurend gesleuteld aan de presentaties, zowel aan de inhoud, als de prijzen voor energie en materialen veranderden van week tot week en probeerden we actueel te houden in onze presentaties. Maar ook de interesses van de deelnemers veranderde van week tot week en van dorp tot dorp. We hebben zoveel mogelijk maatwerk geleverd, inspelend op de interesses en thema’s die men bij de aanmelding kon opgeven.
De omvang en duur van de bijeenkomsten groeide. Maar zonder breed overzicht kregen we reacties waarom we bepaalde aspecten niet genoemd hadden. De bijeenkomsten zouden 2 uur duren, maar dat werden er soms 3 ! Te veel, te lang. (waarvoor nogmaals excuus).
We hebben totaal 18 avondbijeenkomsten verzorgd waarbij zich in de zalen in totaal meer dan 760 inwoners geregistreerd hebben. Volle zalen dus.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen: zoveel belangstelling hadden we in 2021 nooit gekregen. Uit de terugkoppeling concluderen we al heel voorzichtig dat veel deelnemers hun woongedrag aangepast hebben, kleine en grotere energiebesparende maatregelen genomen hebben of gaan nemen. De enquête die we gestart zijn, zal ons nog meer terugkoppeling geven. Het heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd en er zijn veel energieadviezen aangevraagd.
We hebben nog lang niet voldoende inwoners bereikt en zijn ervan overtuigd  dat we ook in 2023 nog kunnen helpen met voorlichting!