TUSSENSTAND ENQUÊTE

Tussenstand VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW ?
status op 15-01-2021

Nog net in het oude jaar hebben we de enquête VRAGENLIJST AARDGASVRIJ IN MAASGOUW uitgezet. De eerste reacties stroomden heel snel binnen. Inmiddels (15 januari) hebben 129 mensen uit Maasgouw de vragenlijst ingevuld! Verrassend en hoopgevend, maar dat moeten er nog veel meer worden, gezien de 10.700 woningen die Maasgouw heeft!
Toch hierbij de tussenstand en de antwoorden op enkele vragen.

Stand op 15 januari 2021: 129 reacties”

Zoals gezegd: 129 mensen hebben tot nu toe gereageerd.

Daarvan waren er 32 lid van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. (27 % van de 129) Dat kan en mag meer zijn !
Maar, het heeft ons tot nu toe ook 12 nieuwe leden opgeleverd!

(klik op de kopjes hieronder om meer inzicht te kijgen)

Waar wordt gereageerd?

Inwoners uit Wessem reageerden tot nu toe het best,op de voet gevolgd door Maasbracht+Brachterbeek en Heel.


Hierbij dus een duidelijke uitnodiging naar iedereen die de enquête nog niet ingevuld heeft: geef uw mening en standpunten die gerelateerd zijn aan een aardgas-arm of aardgas-vrij maken van uw woning.

Welke leeftijdsgroepen reageren?

 

Hoe breed is het draagvlak voor aardgasvrij op dit moment?

 

Maatwerk voor elke woning?

Wanneer wil men in de discussie en besluitvorming betrokken worden?

Wanneer, in welk stadium, willen mensen geïnformeerd en betrokken worden over de beschikbare alternatieven voor aardgas en de tijdplanning voor het aardgasvrij maken?


Voorzichtige conclusie: de mensen die de enquête tot nu toe ingevuld hebben, geven aan nauw betrokken te willen zijn in het de afkoppeling van het aardgas.(78%)

Waar beginnen met aardgasvrij-maken?

Zo te zien is iedereen zich bewust dat dit waarlijk geen gemakkelijke vraag is om te beantwoorden.

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van het gas af te gaan

De enquête bevat veel open vragen, waarop de respondenten met hun eigen woorden standpunten , meningen en opvattingen konden geven. De inhoud van hun antwoorden hebben we gegroepeerd op karakteristieke woorden en begrippen. Dat is een omvangrijke klus maar we hebben er alvast een paar voorbereid.
Op vraag 7.2.- wat belangrijk is voor een aardgasvrije oplossing – komen interessante “voorwaarden waaraan een aardgasvrije oplossing in de woning moet voldoen”.

Tot zover de tweede tussen-rapportage om u toch een beetje bij te praten. Binnenkort plaatsen we ook een samenvattend rapport met de tussenresultaten op alle 13 onderdelen van de enquête !
De komende dagen gaan we het College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden in detail informeren.

Tot 1 Maart a.s. kan deze VRAGENLIJST nog ingevuld worden. VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW

NODIG IEDEREEN UIT HUN MENING EN SUGGESTIES TE GEVEN OVER
AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW VIA DEZE VRAGENLIJST

17-01-2021