VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW

We gaan (geleidelijk) van het AARD-gas af !

Dat staat vast. Alleen is de vraag nog: WANNEER, WAAR en HOE? WAT KOST HET ONS? WAT KOST HET MIJ?
Daarvoor moet een planning gemaakt worden die aangeeft hoe de doelstellingen voor 2030 en 2050 bereikt moeten worden. Hoe gaan we gefaseerd de uitstoot van CO2 terugdringen door een zuiniger gebruik van aardgas zodat we uiteindelijk kunnen overschakelen op een CO2-vrij alternatief voor aardgas?
We, de Coöperatie Duurzaam Maasgouw en de Gemeente Maasgouw, willen weten hoe u over dit moeilijke onderwerp denkt. Met uw vragen en opvattingen over dit onderwerp willen we de aanpak, discussie en besluitvorming in onze gemeente sturen.
Help ons en u zelf met het invullen van onderstaande vragenlijst. De vragenlijst is ANONIEM.
Alleen als u actief wilt deelnemen (graag zelfs !) vragen we om uw e-mailadres. Voor ons zelf – niet voor de gemeente.