VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW

We gaan van het gas af !

Dat staat vast. Alleen is de vraag nog: WANNEER, WAAR en HOE? WAT KOST HET ONS? WAT KOST HET MIJ?
We, de Coöperatie Duurzaam Maasgouw en de Gemeente Maasgouw, willen weten hoe u over dit moeilijke onderwerp denkt. Met uw vragen en opvattingen over dit onderwerp willen we de aanpak, discussie en besluitvorming in onze gemeente sturen.
Help ons en u zelf met het invullen van onderstaande vragenlijst. De vragenlijst is ANONIEM.
Alleen als u actief wilt deelnemen (graag zelfs !) vragen we om uw e-mailadres. Voor ons zelf – niet voor de gemeente.