TW Maasgouw – 2.2

2.2 aanpassen woning in stappen –
de juiste volgorde van maatregelen om een woning aan te passen

Hoe dan ook, welke oplossing ook toegepast wordt op enig moment, terugdringen van het energiegebruik is hoe dan ook de voordeligste en een eerste bijna voorwaardelijke maatregel.
Daarna volgen andere maatregelen. Dat kan allemaal gefaseerd, in verloop van tijd, uitgevoerd worden.
Stap 1, stap 2 en stap 3 van maatregelen is onderstaand weergegeven.
De volgorde van deze stappen is belangrijk. Helaas laat de praktijk zien, dat de commerciële boodschappen dit stappenplan zelden volgen.

Stap 1, de woningverbetering, is een noodzakelijke eerste stap. Met deze maatregelen wordt het energiegebruik terug gedrongen. De energie die u niet nodig heeft, hoeft u niet te betalen, hoeft niet geleverd te worden en net geproduceerd te worden.
“De meest duurzame energie is bespaarde energie”

Stap 1 heeft in deze problematiek geen directe impact op de “externe maatregelen en op de energievoorziening” (Anders dan dat er minder geleverd en geproduceerd hoeft te worden. Maar de stoppen slaan er niet van door!)

Stap 3 is een “voorziening”, een “aanvulling”, op stap 2. Met zonnepanelen wek je zelf energie op, die je maar voor deel (30% gemiddeld) direct gebruikt voor de installaties van stap 2. De productie en de vraag lopen niet synchroon. Dus de geproduceerde stroom wordt voor 70% gevoed in het stroomnet en dat wordt daarmee belast.

Stap 2 bevat de oplossingen, de alternatieven, voor de huidige verwarmingsinstallatie.
Hiervoor wil de bewoner/woningeigenaar weten welke opties er zijn. WAT de opties WAAR zijn (straat, wijk, dorp van de gemeente Maasgouw) en WANNEER.Inhoudsopgave: DE LOKALE INVULLING VAN DE TRANSITIEVISIE WARMTE  IN MAASGOUW

 1. Inleiding.
 2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er
  1. Studies, analyses, rapporten.
  2. Een sleutelrol voor inwoners.
 3. De gasaansluiting voor bestaande woningen blijft.
 4. Meest kansrijke alternatief: Hybride warmtepomp + HR-ketel.
  1. De individuele warmtepomp.
  2. Een warmtenet met midden- en hoge temperatuur.
  3. Een lage temperatuur warmtenet.
  4. Groengas in plaats van aardgas.
  5. Waterstof
 5. Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen.
 6. Geen alternatief zonder een kleinere energievraag van woningen.
 7. Investeren, opbrengst en besparingen.
 8. Samenvattend