Aardgasvrij of CO2-vrij?

Kritische kanttekeningen bij “aardgasvrij”

Er zijn nog veel vragen en twijfels bij woningeigenaren, maar ook bij de overheid. Gaat het nou om CO2 of aardgas? Kan het elektriciteitsnetwerk dan de capaciteit leveren als we allemaal onze energiedrager “aardgas” inleveren voor de energiedrager “elektriciteit”?

Welke risico’s zitten er aan een alternatief voor aardgas?

Dit is een persoonlijk standpunt van Chris Hamans.

 1. De overheid  brengt ons in verwarring met haar definities en interpretaties van “aardgasvrij” en met de slogan “van het gas af
  Dit omdat 2 van de 5 gevolgde overheids-strategieën voor een aardgas alternatief GROENGAS en WATERSTOFGAS zijn. Dus wel gas maar dan CO2-vrij.
  Maar hiervan wordt aangegeven dat we op die twee gassen nog zeker 10 tot 15 jaar moeten wachten voordat die beschikbaar zullen komen als vervanger van aardgas.
 2. Als we allemaal gelijk overstappen van aardgas naar all-electric oplossingen dan hebben we veel, heel veel stroom nodig. (om die warmtepompen te laten draaien of elektrisch te gaan verwarmen, een elektrische warm water boiler gebruiken, elektrisch gaan koken en bakken, elektrische auto’s gaan rijden, etc.)
  En die stroom is op dit moment, inclusief al onze zonnepanelen en windmolens, maximaal 30% groene stroom. En technisch duurt het nog heel lang om die stroom nagenoeg 100% groen te maken maken. Daarmee is ook de volgende bottle neck verbonden:
 3. Ons Europese, nationale en lokale netwerk kan zoveel stroom die we heen en weer moeten sturen niet verwerken. De kabels, hoogspanningslijnen en trafo stations zitten op dit moment al aan hun maximale capaciteit. Deskundigen geven aan dat het 10 tot 15 jaar gaat duren en heel veel investeringen vergt om alle elektriciteit die we nodig hebben voor een “gasvrije” woon- werk en industriewereld.
 4. We moeten dringend stroom kunnen opslaan. Niet alleen om de pieken en dalen in vraag en in aanbod van stroom (energie) over de dag heen te kunnen opvangen maar vooral ook de seizoenschommelingen: tussen zomer en winter. Er wordt gewerkt aan verschillende technieken voor energieopslag, maar ze zijn nog veel te duur en bieden nog geen oplossing.

Van het gas af” als slogan vraagt op z’n minst om enige nuancering en verduidelijking.
Er zullen dan ook de komende 10 tot 15 jaar (neem 2035-2040) geen gasleidingen “uit de grond getrokken worden”.

De koptekst AARDGASVRIJ zal verduidelijkt en aangevuld moeten worden:
AARDGASVRIJ, MAAR NIET DWINGEND GASVRIJ.

De doelstelling is immers ook CO2-vermindering. Aardgas-vrij is binnen de klimaatdoelstelling slechts een middel, één van de middelen. Geen doel op zich zelf .

Omdat een woningeigenaar / bewoner vooral recht heeft op comfort en gezondheid zijn we verplicht hem goed te informeren, voorlichting te geven over de technische mogelijkheden en consequenties.
Onze samenleving en elke woningeigenaar die investeert of investeren moet – bijvoorbeeld omdat z’n huidige verwarmingsketel vervangen moet worden – moet weten wat de consequenties op korte en middel lange termijn zijn van een keuze voor:

 • een elektrische verwarming
 • een elektrische warmwater boiler
 • een all-electric warmtepomp
 • een hybride warmtepomp: een elektrische warmtepomp met een kleiner (beperkt) vermogen die als het nodig is wordt bijgestaan door de oude of een kleinere nieuwe HR-gasketel: dus met minimaal gebruik van aardgas dat mogelijk over 10 a 15 jaar vervangen wordt door CO2-vrij gas, zoals GroenGas of Waterstofgas
advies: een hybride warmtepomp, met kleine gasgestookte HR ketel
een elektrische warmtepomp met een kleiner (beperkt) vermogen, die als het nodig is,
bijgestaan wordt door de oude of een nieuwe en kleinere HR-gasketel:
Die oplossing resulteert in:

 • een MINIMAAL gebruik van AARD-gas dat mogelijk over 10 á 15 jaar vervangen wordt door een CO2-vrij gas, zoals GroenGas of Waterstofgas
 • weliswaar een HOGER ELEKTRICITEITSGEBRUIK maar omdat de gasgestookte ketel kan helpen als het moet,  zonder extreme piek vermogens voor het elektriciteit netwerk.

Dit aardgas alternatief is een minder extreme systeemverandering met een hogere marktacceptatie en waarmee de CO2- doelstelling ook bereikt wordt.

De warmtevraag van de woning moet ook in deze oplossing (net zoals voor de andere aardgas alternatieven) het huidig gasgebruik voor verwarming zeker teruggebracht worden naar ca. 4 á 5 m3 gas per m2 vloeroppervlak  gelijk aan ca. 40 á 50 kWh/m2.

Dus stel uw totale jaarlijkse gasverbruik is nu 1650 m3 aardgas, dan trekt u voor warm water en koken 150m3 af. Voor verwarming van bijv. 150 m2 gebruiksoppervlak (GO) is het verbruik per m2 vloeroppervlak: 1500 / 150= 10 m3 gas/ m2  ofwel 10* 9,769 = afgerond 98 kWh/m2
Deze woning moet dus eerst nog iets beter geïsoleerd worden (kierdichting, dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, dubbele/driedubbele beglazing,etc.)
Maar er zijn meer aspecten waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de capaciteit van het warmteafgifte-systeem (radiatoren, vloerverwarming) en de warmwatervoorziening.
Hoever is uw woning nog verwijderd van een warmtepomp als alternatieve (aardgas-vrije of aardgas-arme) verwarmingsunit? We hebben in december 2021 een bijlage gemaakt voor onze leden: “leer of je woning verwarmd kan worden met een warmtepomp” of  Kijk hier

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw wil ook graag uw mening horen.
Welke alternatieven voor aardgas moet Maasgouw kiezen?
Hoe wilt u zelf de verwarming van uw woning toekomstbestendig maken?