Test icons maken

afg a aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van an het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van fhgjgjgjg

De analyse vertrekt in principe vanuit de voorziene werken en het type van ruimten dat in

de renovatie wordt betrokken. Er wordt nagegaan welk ventilatieconcept werd toegepast

en welke ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. De analyse kan ook een aantal problemen


de analyse is tevens de nodige elementen verzamelen die zullen toelaten een nieuw concept

vast te leggen en de uitvoeringsaspecten te identificeren. Hiertoe zal men volgende zaken

in kaart brengen:

:: Karakteristieken van de bestaande uitrusting en de toestand met betrekking tot ‘state

of the art’, staat van werking en slijtage, onderhoud

:: Informatie van de bewoners over beleving in de woning en eventuele (comfort)problemen

:: Opdeling van ruimten en ruimtetypes in de nieuwe situatie

:: Informatie over de omgeving van het gebouw (lawaai, luchtkwaliteit)

De analyse vertrekt in principe vanuit de voorziene werken en het type van ruimten dat in

de renovatie wordt betrokken. Er wordt nagegaan welk ventilatieconcept werd toegepast

en welke ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. De analyse kan ook een aantal problemen

aan het licht brengen die te wijten zijn aan een gebrek of een teveel aan ventilatie. Doel van

de analyse is tevens de nodige elementen verzamelen die zullen toelaten een nieuw concept

vast te leggen en de uitvoeringsaspecten te identificeren. Hiertoe zal men volgende zaken

in kaart brengen:

:: Karakteristieken van de bestaande uitrusting en de toestand met betrekking tot ‘state

of the art’, staat van werking en slijtage, onderhoud

:: Informatie van de bewoners over beleving in de woning en eventuele (comfort)problemen

:: Opdeling van ruimten en ruimtetypes in de nieuwe situatie

:: Informatie over de omgeving van het gebouw (lawaai, luchtkwaliteit)