Gevolgen zonnepaneelbranden nog vaak ongewis

Verzekeraars: gevolgen zonnepaneelbranden nog vaak ongewis

bron: https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/verzekeraars-gevolgen-zonnepaneelbranden-nog-vaak-ongewis

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op de gevolgen van zonnepaneelbranden.
Vooral over de kosten die gemaakt worden om deeltjes van zonnepanelen op te ruimen in de omgeving van de brand zijn veel vragen.
Het is mogelijk dat dit ook leidt tot een hogere premie voor verzekerden die panelen op hun dak laten schroeven.
De vraag die bij verzekeraars speelt, is wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de deeltjes die bij brand vrijkomen. Wie gaat dat betalen en welk deel valt onder welke dekking?
Een protocol moet daar duidelijkheid in scheppen. Dit kan leiden tot uitbreiding van verzekeringspolissen met dekking voor bepaalde risico’s waarvoor dan misschien ook premie moet worden betaald. Een grote brand in het Friese Noordbergum vorig jaar heeft de problematiek over zonnepanelenbranden nog eens goed duidelijk gemaakt. Destijds kwamen tot in de wijde omtrek deeltjes van zonnepanelen neer.
Voor schade door brand bij zonnepanelen die aan een huis vastgeschroefd zitten zijn huiseigenaren doorgaans wel verzekerd.
Maar vooral over de gevolgen bestaan nog vragen. Het kan zo zijn dat alleen de opruimkosten op de eigen locatie of die van de directe buren zijn verzekerd.
Aanvullende dekking is vaak beperkt tot alleen de ‘kale’ opruimingskosten. Daar vallen andere kosten zoals schade en onderzoekskosten mogelijk weer niet onder.