Stemformulier bij afwezigheid in ALV van 1 juni 2022

STEMFORMULIER ALV 1 juni 2022.
zie toegestuurde agenda CDM 22-044
Wij willen de leden die verhinderd zijn naar deze Algemene Leden Vergadering te komen toch in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen op de aangegeven onderwerpen. Uw stem is belangrijk. Het maakt ook duidelijk in hoeverre er draagvlak is bij de leden.
Dit zijn de voorwaarden

 • Alleen voor leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw
  (de link naar deze pagina en daarmee het stemformulier is alleen aan de leden toegestuurd op maandag 30 mei
  2022)
  én
 • Alleen voor leden die de ALV (Algemene Leden Vergadering) NIET kunnen bijwonen.
  (leden die de vergadering bijwonen in de Spil vragen we hun stem in de vergadering uit te brengen, en géén gebruik te maken van dit stemformulier.)
  én
 • Stemformulieren via deze website moeten vóór woensdag 1 juni – 10:00h ontvangen zijn.
  (dat geeft ons een paar uur tijd deze on-line uitgebrachte stemmen te tellen, en in te brengen in de vergadering)

U krijgt bij verzending van onderstaand stemformulier op uw opgegeven e-mailadres een bevestiging van uw uitgebrachte stemmen.

STEMFORMULIER

  __________________________________________________________________________

  ik stem c.q. geef volmacht aan het bestuur als volgt mijn stem in te brengen op de volgende agendapunten:

  agendapunt 3. Formele goedkeuring notulen ALV 23-11-2021: CDM 21-097

  agendapunt 5. Jaarverslag 2021 : CDM 22-045

  agendapunt 6. Jaarrekening 2021 : CDM 22-050

  agendapunt 8. Voorstel om decharge te verlenen aan het bestuur en penningmeester over het afgelopen boekjaar met betrekking tot het gevoerde beleid en de financiële gegevens.

  agendapunt 10.2. Benoeming bestuurslid – penningmeester Hans van Laanen

  agendapunt 11. Ondertekening van Raamovereenkomst tussen CDM en Soltronergy. Zie CDM 22-046 en CDM 22- 048:

  __________________________________________________________________________