Kies de isolatiedikte per bouwdeel

Kies de isolatiedikte per bouwdeel

 

We hebben ter oriëntatie en indicatie enkele typische na-isolatie situaties en constructies alvast voor u beschreven en doorgerekend.
U vindt er informatie over de warmteweerstand die bereikt kan worden, de warmte-doorgang en de energiebesparing die bereikt wordt t.o.v. de niet-geïsoleerde uitgangssituatie.
Klik op de betreffende link in de linker kolom voor gedetailleerde informatie over die constructies.

1 - bestaande spouwmuur isoleren:

 

hier inleiding/info

traditionele spouwmuur na-isoleren
2 - isoleren met voorzetwanden

Met een voorzetwand plaatsen we een extra en goed isolerende wand vóór een bestaande gevelmuur, om de warmtedoorgang door deze gevelmuur te verminderen.
Dat kan in principe aan zowel de buitenzijde als aan de binnenzijde van de gevelmuur.

Alhoewel een voorzetwand aan de buitenzijde vaak een verfraaiing, een esthetische, verbetering van de gevel is, is dat niet in alle situaties toegestaan. (en daarmee vergunningplichtig).
Plaatsen we die voorzetwand aan de binnenzijde, dan kost dat (woon-)ruimte: al gauw 10 tot 25 centimeter.

Maar vaak is een voorzetwand de enige oplossing om het warmteverlies zover terug te dringen dat een warmtepomp nodig is.
Daarvoor mag namelijk de warmtedoorgang Uc niet veel groter zijn dan 0,15 W/m2K of de bijbehorende warmteweerstand Rc niet veel kleiner dan 6,5 m2K/W.

Isolatie aan de  “warme” zijde van een een wand is geen “natuurlijke” plaats voor een isolatielaag.
Zonder speciale maatregelen en een heel zorgvuldige uitvoering, kan er altijd een risico voor inwendige condensatie en vocht en schimmelvorming aanwezig zijn.
Isolatie plaats je bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de koude buitenlucht. 
Het kan wel, maar dan , zoals gezegd, met een heel zorgvuldige uitvoering, die rekening houdt met koudebruggen (thermische bruggen) en een goede dampremmende laag, die het transport van waterdamp van de warme binnenruimte naar de koude buitenzijde, nagenoeg onmogelijk maakt.
Maar niet zelden levert de goed geïnformeerde doe-het-zelver kwalitatief uitstekend werk af! Als de “uren” niet op de eerste plaats staan, kan ook de benodigde aandacht gegeven worden aan een zorgvuldige plaatsing van de dampremmende laag.

Als aan de buitenzijde een voorzetwand geplaatst kan en mag worden, geniet dat de voorkeur: de uitvoering is doorgaans gemakkelijker en ook bouwfysisch “natuurlijker”gezonder niet dat

In de volgende omschrijvingen proberen we de opbouw van een voorzetwand in verschillende uitvoeringen te verduidelijken.
Ook hebben we verschillende constructies doorgerekend om aan te geven welke prestaties en welke energiebesparing bereikt kan worden. 

  • voorzetwand-binnen: …………. zie constructies 2.1 t/m 2.5
  • voorzetwand-buiten: ………….. zie constructie 2.6
 
2.1 - voorzetwand aan de binnenzijde van een spouwmuur:

De voorzetwand bestaat uit een (hier: houten) raamwerk, dat tussen de stijlen (staanders) gevuld is met isolatieplaten. Het raamwerk en de isolatie worden afgedekt met een dampremmende folie en afgetimmerd met een spaanplaat of OSB-plaat en een gipsplaat. De afwerking op de gipsplaat is vaak een spuitpleister.
De 2-laagse aftimmering maakt een snelle en stevige bevestiging van de gipsplaat. Door de spaanplaat resp. OSB-plaat achter de gipsplaat kunnen kasten, planken, installaties, etc. veilig en gemakkelijk aan deze voorzetwand bevestigd worden.

 
2.2 - voorzetwand aan de binnenzijde van een spouwmuur -
met leidingspouw:

Als 2.1. , echter met een leidingspouw.
Door de aftimmering – bestaande uit spaanplaat/OSB-plaat en gipsplaat – op 4 cm van de staanders (stijlen) te monteren, ontstaat een “leidingspouw” waarin leidingen en inbouwdozen (hollewanddozen) gemakkelijk gemonteerd kunnen worden. En…, en dat is belangrijk, zonder de dampremmende laag te doorbreken.
We geven informatie over de thermische prestatie van de gehele opbouw. voor een ongeïsoleerde en voor een geïsoleerde leidingspouw.

voorzetwand zonder extra isolatie - met leidingspouw
2 .3 - voorzetwand aan de binnenzijde van een spouwmuur - met extra isolatielaag en geïsoleerde leidingspouw

 

 
2.4 - metal stud voorzetwand aan de binnenzijde van een spouwmuur - met extra isolatie

  

 
2.5 - voorzetwand binnenzijde tegen een steense bouwmuur

 

 

 

 
2.6 - Voorzetwand gevel

 

 
3 - buitengevel-isolatie van een steense bouwmuur

 

 

afb: steense muur en buitengevel-isolatie ETiCS