In de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Maasgouw

https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/start-cooeperatie-duurzaam-maasgouw_48265.html

Start Coöperatie Duurzaam Maasgouw

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is van start gegaan, alhoewel de officiële aftrap nog moet volgen! Dit burgerinitiatief heeft zich ten doel gesteld Maasgouw te verduurzamen. Op de website http://www.duurzaammaasgouw.nl wordt de inwoner van Maasgouw uitgenodigd deel te nemen in de coöperatie en werk te maken van bijvoorbeeld energiebesparing. De coöperatie helpt daarbij.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is opgericht door een aantal inwoners van Maasgouw en heeft geen commerciële belangen, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Duurzaam Maasgouw is er vóór en dóór de burgers van Maasgouw.

Duurzaamheid is een breed thema en je kunt op veel manieren bijdragen aan een duurzame toekomst. Gezien de actualiteit en de politieke agenda geeft de coöperatie prioriteit aan het duurzaamheid thema “energie”. Daar wordt iedereen en de hele samenleving nu op de een of andere manier mee geconfronteerd. Ook de inwoners van Maasgouw als samenleving.

Duurzaam Maasgouw legt de focus niet in de eerste plaats op energieopwekking. Voorop staat energiebesparing: wat je niet nodig hebt hoef je niet te in te kopen en niet op te wekken. Dat vereist ook onafhankelijke voorlichting en begint met bewustwording. Tenslotte informeren we u graag hoe u in de dan nog benodigde energie kunt voorzien. Met informatie over energieopwekking met zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, en over deelname in energieprojecten als zonneweides en windenergie. “De winkel is nog niet compleet ingericht, maar we zij al open!” Kijk op www.duurzaammaasgouw.nl wat we u nu al kunnen bieden. We helpen u graag met verduurzamen. Met energie besparen en met u kijken in welke stappen en met welke maatregelen u dat het beste voor uw situatie kunt doen.

De gemeente vindt het initiatief belangrijk en ondersteunt u en ons: de eerste 100 energieadviezen die we voor leden van de coöperatie maken stimuleert de gemeente met €50 per advies, zodat u uiteindelijk voor slechts €25 een energieanalyse van uw woning krijgt met een vrijblijvend advies voor te nemen maatregelen.
En wilt u zelf al aan de slag en wilt u weten wat de energieslurpers zijn in uw woning? Meten is weten! Leden kunnen bij de Coöperatie Duurzaam Maasgouw gratis een eenvoudige energiemeter uitlenen. Open de website www.duurzaammaasgouw.nl. Kijk hoe je voor €10 lid wordt en lees hoe we nu al kunnen helpen met energiebesparing en verduurzaming. Als lid bepaal je mee wat de activiteiten en prioriteiten in dit burgerinitiatief moeten zijn!