Disclaimer

Beeld & tekstmateriaal; Disclaimer

De teksten op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw zijn met zorg samengesteld. We hebben het wiel niet opnieuw willen uitvinden en zijn daarom ook te rade gegaan bij relevante belangenorganisaties en koepelorganisaties voor energiecoöperaties, bij andere coöperaties *, en zochten relevante informatie in overheidsteksten en wetenschappelijke publicaties.
We hebben onze eigen interpretatie, formulering en woordkeuze proberen te gebruiken. Waar we letterlijk teksten of gegevens gebruiken van derden vermelden we de bron en mogelijk de auteur. Dat geldt ook voor het gebruikte beeldmateriaal.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw wordt gevormd door vrijwilligers. We streven er naar om zoveel mogelijk deskundigheid en ervaring als meewerkend lid te binden aan onze coöperatie. We proberen u zoveel mogelijke expertise te bieden op gebieden zoals energiebesparing, wooncomfort, opwekken van duurzame energie en in energietransitie in het algemeen. Dit zijn de prioriteiten die we ons gesteld hebben in de verduurzaming van de gemeente Maasgouw en waarmee we u willen helpen hieraan vorm te geven.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. We nemen eveneens geen aansprakelijkheid voor de informatie in andere bronnen waar naar verwezen wordt.

Graag horen we van u als er onvolledige of onjuiste informatie op onze website staat. Uw deskundigheid en relevante vakkennis kan een welkome inbreng zijn, binnen de doelstellingen van de coöperatie.

*) Wij danken voor geboden hulp, ondersteuning en advies van o.a:

de Natuur en Milieu Federatie – Limburg (NMF-L)
SELL, de Samenwerken Energiecoöperaties Limburg Lokaal
REScoop Limburg
Coöperatie Leudal Energie
Coöperatie Duurzaam Roerdalen