Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Maasgouw

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik – Maasgouw

Woningeigenaren in Maasgouw kunnen éénmalig 70 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen.
Het gaat dan om een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de aanschaf van een waterbesparende douchekop, leidingisolatie, radiatorfolie, radiatorventilator of een CV-inregelkit.
Een combinatie van verschillende maatregelen mag ook.  Voordat u de subsidie kan aanvragen, moet de maatregel zijn betaald en uitgevoerd.

Waarom deze regeling?

De overheid heeft de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen. Ook de gemeente Maasgouw heeft een aanvraag gedaan voor deze regeling. En deze toegekend gekregen. Er is in totaal 70.000 euro beschikbaar, verdeeld over 1.000 huishoudens elk met een tegemoetkoming van 70 euro. Het aanvragen van de subsidie is vanaf nu mogelijk tot met uiterlijk 31 december 2020.verlengd tot 31 maart 2021. Let op: wanneer het subsidiebudget eerder op is, zijn aanvragen niet meer mogelijk. Wees er dus snel bij!

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie is vanaf nu mogelijk tot met uiterlijk 31 december 2020. Let op: wanneer het subsidiebudget eerder op is, zijn aanvragen niet meer mogelijk. Wees er dus snel bij! Voordat u de subsidie kan aanvragen, moet de maatregel zijn betaald en uitgevoerd.
Bekijk eerst de maatregelenlijst om te zien voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. En bekijk de regeling voor meer informatie. Wanneer u de maatregelen heeft toegepast kunt u via de website van het DUURZAAMBOUW LOKET  www.duurzaambouwloket.nl/rre-maasgouw de subsidie aanvragen.

Welke stappen in de aanvraag,
welke informatie moet u beschikbaar hebben voor de aanvraag?

In www.duurzaambouwloket.nl/rre-maasgouw doorloopt u een aantal stappen.

  1. Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
    Per ommegaande ontvangt u dan een verificatiecode op het zojuist door u opgegeven e-mailadres. Lukt dat niet dan kunt u ook die code naar uw telefoon te sturen.
  2. Vul de ontvangen verificatiecode in
  3. U vinkt vervolgens aan dat u kennisgenomen heeft van de regeling met z’n voorwaarden
    Uw geeft uw naam op en het banknummer (IBAN-nummer) waarop u het subsidiebedrag wenst te ontvangen
  4. Vink in het lijstje aan welke maatregelen u aangekocht en uitgevoerd heeft. (denk er aan: u kunt maar 1 keer de subsidie aanvragen, verzamel dus alle besparingsmaatregelen vóór dat u de subsidie gaat aanvragen.)
  5. Vervolgens moet u de betalingsbewijzen van de betreffende aankopen up-loaden (rekeningen, kassabonnen, bankafschrift,…)
  6. Verzamelstaatje en bevestigen

Opmerking: met deze informatie op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw proberen we u aan te geven hoe u de RRE-subsidie moet aanvragen. De coöperatie heeft geen enkele bemoeienis met de uitvoering van de regeling.
De gemeente Maasgouw is eigenaar van de regeling en heeft de uitvoering ervan uitbesteedt aan de firma
Duurzaam Bouwloket B.V. – Neerlandia 7 – 1841 JK Stompetoren  (gemeente Alkmaar)
info@duurzaambouwloket.nl – tel. 072 7433956 – https://www.duurzaambouwloket.nl/