Home Events On-line Presentatie en Toelichting RES – Regionale Energie Strategie – Noord-en Midden Limburg

Datum

11 feb 2021
Expired!

Tijd

18:00 - 19:15

Kosten

Gratis

On-line Presentatie en Toelichting RES – Regionale Energie Strategie – Noord-en Midden Limburg

Webinar

Op 11 februari organiseert de RES Noord -en Midden Limburg een webinar om inwoners en andere belangstellenden te informeren over de RES en de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Dit webinar geeft een toelichting wat er in de eerste versie, de ontwerp RES 1.0, staat. . Aan tafel zitten bestuurlijk voorzitter Thijs Kuipers en een afvaardiging van het projectteam van de RES Noord- en Midden Limburg. Zij zullen jouw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Aanmelden: https://www.resnml.nl/agenda/webinar

Wat is de RES?

De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een RES. Met de RES kijken we naar moeilijke vraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken en afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft iedere gemeente de enorme opgave om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken voor onze woningen en gebouwen. Als regio doen we samen onderzoek naar welke mogelijkheden onze regio biedt. Bijvoorbeeld warmte uit de Maas of restwarmte van fabrieken.

Lees hier meer over de RES.

Hoe verhoudt de RES zich tot de duurzaamheidsplannen in de gemeente Maasgouw?

Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid. De RES levert hier input voor. Dit gemeentelijk beleid is veel concreter. Het gaat bijvoorbeeld over waar windturbines en zonneparken zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Elke gemeente maakt ook een eigen plan van aanpak voor hoe elke wijk over kan gaan naar duurzame warmte in 2050. Veel gemeenten hadden al een eigen beleid voordat de RES werd opgesteld. De keuzes uit dit beleid zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van jouw gemeente. Gemeenten stellen dit samen met de omgeving, waaronder inwoners, op.

En ….. laat ons jouw mening weten wat jij denkt over de Energietransitie in Maasgouw

ga naar onze enquête: vragenlijst aardgasvrij wonen in Maasgouw ?