Home Events CDM-Algemene Leden Vergadering

Datum

10 jun 2021
Expired!

Tijd

19:30

CDM-Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Datum – Tijdstip: 10 juni 2021; aanvang 19:30
Locatie, afhankelijk van de mogelijkheden / beperkingen:
  • liefst “live” in de grote zaal van “de Spil” ,  Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht
  • anders: een video-vergadering (Zoom)
CDM logoLeden ontvangen de volledige agenda dinsdag op 25 mei.
De agenda voor deze ALV zal in ieder geval de volgende punten (moeten) bevatten:
  • Jaarverslag, Kascontrole, Jaarstukken over 2020 incl. accountantsverklaring, Begroting 2021
  • Samenstelling bestuur. Kandidaatstelling bestuur.
  • Planning activiteiten 2021/2022 o.a. met betrekking tot gas-arm/gas-vrij maken van de gemeente Maasgouw
  • Uw voorstellen, reacties en ideeën over de rol van de coöperatie.
    Met name of en hoe we leden en inwoners moeten helpen met het energiezuinig maken van hun woningen, aardgas-arm of aardgas-vrij maken.
  • Status en voortgang Project Zonneweide Hofstraat in Maasbracht; o.a. aandeel (participatie) leden en inwoners van Maasgouw
  • Rondvraag
Oproep:
Ons bestuur telt nog steeds 2 vacatures.  We stellen het erg op prijs als u zich kandidaat wilt stellen als bestuurslid.
Interesse?  Ik geef u graag meer informatie. De kandidaatstelling willen we in de aangekondigde agenda opnemen.
Stuur deze daarom uiterlijk zaterdag 22 mei aan het secretariaat ( secr.cdm@duurzaammaasgouw.nl )
info tel: 0648 60 63 63