Enquête aardgasvrij – vraag 9

9.  Beheer eventueel warmtenet

Het is nog hoogst onduidelijk of een warmtenet in een relatief dun bevolkte gemeente als Maasgouw technisch en economisch haalbaar is. Een warmtenet is n.l. efficiënt gebleken in dicht bevolkte gebieden en wijken (flats, rijtjeswoningen, etc.) in combinatie met meerdere warmteleveranciers (restwarmte uit de industrie, afvalverbrandingsovens, elektriciteitscentrales, etc). Warmtenetwerken zijn wel interessant in grote dichtbevolkte randstedelijke bebouwing Ook al hebben we de Clauscentrale dichtbij, is het nog zeer de vraag of daarmee een continue warmtelevering gegarandeerd zou kunnen worden, afgezien van het vrij grote leiding netwerk waarop toch relatief weinig woningen aangesloten kunnen worden.

Er zijn ook kleinschalige warmtenetten mogelijk met een z.g. Ecovat, maar ook dan zijn we zeker 10 of 15 jaar verder.

Maar toch willen deze opties niet bij voorbaat uitsluiten. En vandaar de onderstaande vragen.

Vraag: 9.1.   Hoe zou u willen dat een warmtenet beheerd wordt?

Een meerkeuze vraag.

  1. Door een commercieel warmtebedrijf (zoals bijvoorbeeld Essent)         
  2. Ik wil participeren in een lokaal warmtebedrijf (coöperatief: u bent aandeelhouder)         
  3. Ik wil zelf het warmtenet samen met mijn buurtgenoten in beheer hebben (u bent eigenaar)
  4. Onafhankelijk netbeheerder door een publieke (overheids-) instantie zoals Enexis        
  5. Maakt me niet uit         
  6. Weet ik niet     
  7.  Anders

 

Onafhankelijk netbeheerder door een publieke (overheids-) instantie zoals Enexis, scoort hoog.

De 18 reacties onder “Anders” wijzen een warmtenet af.

 

ga terug naar vraag 8 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 10 van de enquêteresultaten