Enquête aardgasvrij – vraag 6

Warmtetransitie

De volgende vraag gaat over een oplossing met bijvoorbeeld een warmtepomp, een warmtenet, geothermie als alternatief voor aardgas als energiebron. Misschien heeft u zelf al iets in gedachten wat u op dit moment als oplossing ziet?
Wilt u eerst lezen wat met deze termen precies bedoeld wordt dan kunt u onderstaande links naar de pagina’s van de website ‘Milieu centraal’ aanklikken. Kunt u zich geen goede voorstelling maken bij de genoemde toepassingen dan kunt u ‘weet niet’ aanklikken.

Vraag: 6.1.   Heeft u zelf al ideeën over hoe u uw huis aardgasvrij kunt maken en kunt u die benoemen?

Bijvoorbeeld: “”nee, ik wil eerst van de gemeente horen welke vervanger voor aardgas zij voorzien voor deze buurt””, of “”als eerste wil ik mijn woning geschikt maken voor een volledig elektrische warmtepomp””, of “”ik ga niet meer investeren in mijn huidige woning en zoek iets nieuws dat al aardgasvrij is”” of ……….. geef gerust uw huidige standpunt weer. Het geeft ons meer inzicht in de mogelijkheden en de aanpak binnen de gemeente.”

 

Dit was een verplichte vraag, maar geheel open in de mogelijke antwoorden. De vraag wordt vooraf gegaan door enkele suggesties en informatiebronnen die geraadpleegd konden worden om richting te geven aan het type antwoorden dat we zoeken.

Resultaten en interpretatie:

Zie grafische weergave van de reactie op deze vraag op de volgende bladzijde.
In de grafiek zijn de “kern aspecten” die uit de antwoorden gehaald zijn in beeld gebracht. De vrije formulering van de antwoorden op deze vraag gaf een breed scala van oplossingen en maatregelen aan. Maar ook werden twijfels over de noodzakelijkheid van maatregelen uitgesproken, als ook (weer) twijfels over de financiële haalbaarheid.
Gemiddeld werden per antwoord  2 van deze aspecten genoemd, maar er waren ook uitvoerige antwoorden waarin wel 5 van de hier opgevoerde aspecten gehaald kunnen worden.
De lijst met antwoorden biedt waardevolle gegevens voor voorlichting en voor de opzet van informatie-sessies.

  1. 12% geeft aan niets te willen doen: vanwege leeftijd, beperkte financiële middelen of vanwege twijfel aan het nut; ook vol onbegrip verwijzend naar de buurlanden waar het gebruik van aardgas juist gepropageerd wordt.
  2. 10% heeft de woning gasvrij gemaakt of gaat die binnenkort gas-vrij/gas-arm maken.
  3. 28% geeft aan ideeën te hebben of al maatregelen genomen te hebben. Daarentegen heeft 12% nog geen idee of en wat te doen
  4. 17% heeft of wil een warmtepomp
  5. Maar slechts 7% lijkt daarbij ook te denken aan (extra) isolatie maatregelen die daarvoor (meestal) nodig zijn. (voor het aan een warmtepomp gerelateerde LT-verwarmingsafgifte systeem)
    Niemand vermeld vloerverwarming of wandverwarming!?
  6. 26% wil eerst meer informatie en 22% wil eerst van de gemeentelijke plannen en/of handreiking horen.


Opmerking:

Zoals in 3.1 al aangegeven in de interpretatie, denkt men vooral eerst aan installatie-technische oplossingen of maatregelen en veel minder een bouwkundige maatregelen.

Er zal vooral gecommuniceerd moeten worden dat een duurzame investering vooral moet beginnen met het terugdringen van de energievraag, de energiebehoefte.

ga terug naar vraag 5 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 7 van de enquêteresultaten