Enquête aardgasvrij – vraag 3

3. Aanleiding levensduur apparatuur

Als de CV-ketel het niet meer doet en al op leeftijd is en een reparatie niet meer mogelijk is of niet meer lonend, stelt zich tegenwoordig de vraag of je een nieuwe HR-ketel moet nemen, of toch maar moet beslissen voor  een hybride of all-electric warmtepomp? Wij willen graag weten hoe oud uw CV-ketel is en daarmee wanneer u wellicht die keuze moet maken. Wanneer u misschien een “natuurlijk moment” krijgt om te kiezen voor “aardgasvrij” of “bijna aardgasvrij” (met een hybride warmtepomp + kleiner CV-keteltje)

Vraag: 3.1. Hoe oud is uw CV-ketel

 

Interpretatie:

de vervanging van een defecte CV-ketel kan een z.g. “natuurlijk moment” zijn – en daarmee aanleiding zijn – om een fundamentele keuze te maken om over te schakelen naar een andere warmtebron: bijvoorbeeld een warmtepomp (hybride of all-electric), elektrische verwarming , aansluiting op een warmtenet of mengvormen daarvan.
De gemiddelde levensduur van een traditionele HR-ketel (of HR-combi ketel) ligt rond 15 jaar. Deze levensduur is mede afhankelijk van het reguliere onderhoud aan de installatie.

 • 65% van de CV ketels is jonger dan 10 Jaar. Je mag verwachten dat deze CV-ketels nog 5 tot 10 jaar kunnen meegaan. Deze woningeigenaren zullen, wanneer ze zich baseren op uitsluitend economische overwegingen, de komende 10 jaar weinig aanleiding zien over te gaan op een all-electric of hybride oplossing als alternatief voor aardgas
 • 33% van de CV-ketels is ouder dan 10 jaar en zal, statistisch gezien, vóór 2030 vervangen worden.
  Als we aannemen dat dit percentage representatief voor het woningbestand in Maasgouw, dan zien tot 2030 circa 3000 tot 3500 woningeigenaren zich geconfronteerd met deze vervangingsvraag:
  nieuwe HR-ketel of hybride warmtepomp, of all-electric warmtepomp of …?

Ten laatste op dat moment (de noodzakelijke vervanging van verwarmingsketel) wordt impliciet ook een systeemkeuze gemaakt. Een keuze die mogelijk bepalend is voor de volgende maatregelen op een route voor verdere verduurzaming of mogelijke verduurzamingsmaatregelen.
Het verdient dus alleszins de voorkeur bewoners/woningeigenaren vroegtijdig voor te informeren over de verschillende opties en wat die impliceren voor de specifieke gebouwelijke en persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Voor de hand liggende en gerelateerde vragen die dan gesteld moeten worden kunnen zijn

  • Moet gekozen worden voor een ander verwarmingssysteem? Is een LT (lage temperatuur)-verwarmingssysteem mogelijk? (vloerverwarming, LT radiatoren) en/of
  • Moet de energievraag, c.q. de netto warmtevraag, hiervoor eerst naar beneden gebracht worden (bijvoorbeeld voor toepassing van een hybride warmtepomp (WP) naar een niveau lager dan 75 kWh/m2 gebruiks-opperoppervlak voor ruimteverwarming; naar minder dan 40 kWh/m2 voor een all-electric Warmte Pomp =WP)
  • Welke warmwatervoorziening?
  • Is eigen stroomopwek met PV (zonnepanelen) mogelijk, aanwezig of is hiervoor een investering noodzakelijk.?
  • etc.

 

Het is belangrijk duidelijk te maken naar de burgers dat de volgorde van afwegingen en maatregelen heel belangrijk is, en dat die maatregelen gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

 

De woningeigenaar zal geholpen moeten worden met de specifiek voor zijn woning (nog benodigde en) relevante aanpassingen en voorzieningen met hun netto-investeringen.
Daarbij biedt een informatie op basis van de onderstaande tabel, waarin de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen ingevuld zijn voor de specifieke situatie, een oriëntatie op de mogelijkheden en kan hieraan ook een fasering gekoppeld worden.

Deze opzet wordt ook toegepast in de energieadviezen van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.
(voor aanvragen Energieadvies – á € 35:  zie: energieadvies)

Lokale voorbeeldprojecten van specifieke en herkenbare woningen in de verschillende kernen zouden omwonenden/inwoners zouden kunnen bijdragen aan interessevorming en acceptatie voor de maatregelen om woningen energie zuiniger en (aard-)gas arm of zelfs gasvrij te maken.

ga terug naar deel 2 van de enquête

ga naar deel 4 van de enquête