Enquête aardgasvrij – vraag 2

2. Algemene informatie over uw woning

Vraag 2.1: In welke buurt binnen de gemeente Maasgouw woont u?

Hier zijn de “buurt aanduidingen” gebruikt zoals die in PBL-Startanalyse voor Transitievisie Warmte gegeven zijn voor de gemeente Maasgouw.
Deze locatie opsomming is ook gebruikt voor de gegevens die wij op de website van onze coöperatie gegeven hebben: o.a. aantal woningen, type woningen, leeftijd woningen, energielabel en energiegebruik per “postcode-6”.

Zie ook de informatie over de samenstelling van het woningbestand in de kernen van Maasgouw, zoals de leeftijd van de woningen, het type woningen (aantal vrijstaande woningen, 2 onder 1 kap, rijtjeswoningen, appartementen):     
https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/

En u kunt opzoeken wat het gemiddelde energiegebruik in uw straat was (per postcode):
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/

 

180 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is 1,7% van de woningen in Maasgouw.

Vraag: 2.2. Ik woon in een (type woning):

Van de 180 respondenten waren er 177 woningeigenaar (98%) en 3 huurders van een woningcorporatie.

Vraag: 2.3. Is uw woning aangesloten op het aardgasnet?

 

ga naar deel 3 van de enquête resultaten

ga naar deel 2 van de enequêteresultaten