Enquête aardgasvrij – vraag 11

11.   Communicatie en meedoen

We willen u graag nog een aantal vragen stellen over of en hoe u betrokken wilt worden en op welke manier we u het beste kunnen informeren.

11.1 Op welke manier wilt u betrokken worden bij de overstap naar aardgasvrij wonen of meedoen in de voorbereiding en participatie voor een aardgasvrije wijk
  1. Ik denk graag mee tijdens bijeenkomsten         
  2. Ik stel mijn woning beschikbaar als voorbeeld   
  3. Ik wil graag meedenken als ambassadeur over de Transitievisie Warmte          
  4. Ik wil vooral weten wat er van mij verwacht wordt         
  5. Meedoen als energiecoach: veel weten delen met buren           
  6. Ik wil niet betrokken worden     
  7.  Anders ………….

 

Er zijn positieve (tot 31%) en afwijzende (29%) reacties op de vraag om actief mee te willen doen in de voorbereiding van deze transitie.
Maar vooral komt naar voren dat men wil weten wat de plannen en acties zijn, en wat er individueel verwacht wordt. (77 respondenten hebben hun e-mailadres opgegeven omdat ze graag willen deelnemen in informatiesessies; zie vraag 13.1)
Ook de bereidheid energiecoach te willen zijn (8 personen) biedt mogelijkheden en toont betrokkenheid en enthousiasme.
24 deelnemers (13%) stellen hun woning beschikbaar als voorbeeld.

Deze overwegend positieve instelling en bereidheid mee te werken moet zo snel mogelijk geactiveerd worden en de Coöperatie wil hierover met de Gemeente overleggen over een aanpak en programma.

 

11.2. Wanneer wilt u betrokken worden bij de overstap naar aardgasvrij wonen

 

Aansluitend op de vorige vraag 11.1, bevestigd dit de “honger” naar meer informatie, gehoord en gekend te worden in de plannen. 51% al in een vroeg stadium, en 27% wanneer de plannen concreter zijn.
Misschien zijn de voorstellingen (door het gegeven scenario van een “wijkaanpak”) iets overtrokken, maar laat daarmee onverkort de noodzaak zien dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden over de aanpak (weinig wijkgericht, maar volgend uit een voorkeursoplossing voor een individuele warmtepomp oplossing, een individuele en woning specifieke aanpak) Wel moet de mogelijkheid van een collectieve inkoop van maatregelen (isolatie en kierdichting, ramen, ventilatie, WTW, WP en PV) overwogen worden en de rol van de coöperatie en/of gemeente hierin als bijdrage in de “ontzorging” van de woningeigenaren.


11.3. Over welk(e) onderwerp(en) wilt u graag meer informatie krijgen
  1. Isolatie en beglazing    
  2. Energie opwekken       
  3. Energiebesparing        
  4. Duurzame mobiliteit    
  5. Subsidie-mogelijkheden           
  6. Financieringsmogelijkheden     
  7. Ik heb geen behoefte aan meer informatie        
  8. Anders, namelijk: (wel gekozen, maar niet gespecificeerd)

 

Deze opsomming spreekt voor zich. Aanvullend:

 • Het interesse in subsidie en financieringsmogelijkheden is groot. De financiële aspecten van de transitie lijken doorslaggevend te zijn.
  De informatie hierover zou aangevuld moeten worden met wat een energiezuinige en aardgasvrije woning doet met de (verkoop-)waarde en verkoopbaarheid.
 • Meer informatie over energiebesparing, energieopwekking en bouwkundige maatregelen zijn nog altijd nodig.

11.4. Hoe wilt u het liefst geïnformeerd worden
  1. Per brief          
  2. Via een nieuwsbrief per e-mail 
  3. Online via de gemeentelijke website     
  4. Online via de projectwebsite    
  5. Op een bewonersavond (fysiek of digitaal)       
  6. Via social media (bijv. Facebook)         
  7. Via instructievideo’s    
  8. Door iemand die langskomt bij mij thuis
  9. Via een informatieloket (bijv. in het gemeentehuis)        
  10. Weet niet
  11. Anders

 

De informatie moet bij voorkeur elektronisch  aangeleverd worden of te raadplegen zijn: e-mail (1) en websites.(2)
Daarnaast op bewonersbijeenkomsten (3) en persoonlijke voorlichting (4) ter plekke.

ga terug naar vraag 10 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 12 van de enquêteresultaten