Enquête aardgasvrij – vraag 10

10.  Waar kunnen we volgens u het beste kunnen beginnen

Het aardgasvrij maken van woningen dient in 2050 klaar te zijn. Dat is nog 30 jaar. Maar om 2050 te halen zullen we de komende jaren al moeten starten. In 2030 moet 1/5 deel al gerealiseerd zijn. (en dat zouden dan ruim 2000 – nu bestaande – woningen in Maasgouw zijn.)

Vraag: 10.1. Waar zouden we kunnen starten met het aardgasvrij maken van woningen?

  1. Op de plekken waar bewoners zelf initiatief willen nemen          
  2. Op de plekken waar de overstap het meest betaalbaar is         
  3. Op de plekken waar toch al werkzaamheden gepland staan (bijv. riolering, gasnetten, nieuwbouw)        
  4. Op plekken waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties, scholen en het winkelcentrum. 
  5. Overal tegelijk 
  6. Weet ik niet     
  7. Anders

 

De eerste 4 opties scoren nagenoeg gelijk.
Vooruitlopend: een oplossing die uit praktische en economische overwegingen uitgesloten lijkt voor Maasgouw (zeker tot 2030) zijn collectieve warmtenetwerken. De voorkeur nr. 3 “op plekken waar toch al werkzaamheden gepland staan” is op basis hiervan weinig relevant.

De acceptatie van een aanpak conform de voorstellen 1, 2 en 4 is dan ook aannemelijk:

 • zelfinitiatief zou gestimuleerd moeten.
 • “waar overstap het meest betaalbaar is” kan enerzijds zijn bij woningen waar de warmtevraag al klein is (goed geïsoleerde woningen) waarmee “laaghangend fruit” geplukt kan worden, maar de vraag is of hiervan een voorbeeld functie uitgaat. Politiek gezien wellicht een strategie om op korte termijn te scoren zodat in 2030 aan de doelstelling voldaan kan worden, maar daarmee niet onbetwist een duurzame oplossing voor de gemeenschap.
 • de weg via woningcorporaties moet zondermeer gestimuleerd, en actief ter hand genomen worden.

 

ga terug naar vraag 9 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 11 van de enquêteresultaten