Enquête aardgasvrij – inleiding tot de vragenlijst

1.   Inleiding tot de vragenlijst.

Nederland heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden.
Het Klimaatakkoord dwingt tot maatregelen die we de komende jaren moeten nemen om dit doel, de reductie van de CO2-uitstoot, te bewerkstelligen. Voor bijna iedereen in Nederland heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas en daarmee stoten we het broeikasgas CO2 uit. Bovendien koken veel mensen op aardgas en wordt ook tapwater verwarmd met aardgas. Uiteindelijk zullen we dus op zoek moeten gaan naar de combinatie terugdringen van het energiegebruik en naar andere energiebronnen die geen CO2 meer produceren.

Alle woningen in Maasgouw van het aardgas af halen is een ingewikkelde klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. En er worden zeker nog geen gasleidingen uit de grond getrokken !

Aardgasvrij, maar niet per sé gasvrij. En al die maatregelen zijn in Maasgouw individueel per woning en woonsituatie. Specifiek en gefaseerd: logische stappen in uitvoering die op elkaar aansluiten. Het ligt voor de hand dat we eerst fors gaan besparen op het gebruik van aardgas en als we dan nog gas nodig hebben, te zijner tijd met een CO2-vrij alternatief voor aardgas.

De gemeente gaat binnenkort een plan van aanpak met u bespreken. Dit plan noemen we de ‘Transitievisie Warmte’. In dit plan wordt vastgelegd welke stappen genomen worden. Voordat deze visie opgesteld wordt, willen we graag van u weten hoe u er tegenaan kijkt: wat vindt u belangrijk bij het aardgasvrij maken van uw woning? Dat kunt u ons o.a. laten weten door deze vragenlijst in te vullen. (uit reacties: het kost u slechts 10 minuten) Ook willen we digitale bijeenkomsten organiseren en kunt u zich opgeven als ambassadeur. Daarover aan het einde van deze vragenlijst meer.

De vragenlijst is anoniem. (alleen als u straks een uitnodiging wil ontvangen voor een informatiebijeenkomst etc. kunt u nu al uw e-mailadres opgeven).

Eerst meer lezen over de Transitievisie Warmte? Kijk op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw https://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/

 

ga terug naar de Doelstelling en Uitgangspunten

ga naar de eerste vraag van de enquête