Installaties

Bijgaand overzicht is gebaseerd op de informatie van het onafhankelijk instituut CE in Delft. Het is een overzicht van alle individuele warmtetechnieken die u kunt kiezen voor het verwarmen van uw huis/gebouw of voor warm water.
Het gaat hierbij om techniek die u vandaag standaard kunt kopen en in uw woning kunt toepassen. De bijbehorende factsheets geven u inzicht in de mogelijkheden die er zijn, de voors en tegens en de randvoorwaarden van de verschillende technieken.

Meer over Energietransitie en Verwarmen ? klik hier
of toch maar gelijk door naar die mogelijkheden voor verwarming?

U kunt aan de hand van de factsheets kijken welke mogelijkheden/technieken het best passen bij de oplossing die u zoekt om uw woning te verwarmen.
(en over die factsheets)

Als u vragen heeft kunt u die ook stellen aan uw lokale installatiebedrijf of aan uw energieleverancier !
Bron: https://www.ce.nl/warmtetechnieken

HR-combiketel: Een hoogrendement-combiketel of HR-combiketel is een warmtetechniek voor de productie van ruimteverwarming en warm tapwater. De HR-combiketel verwarmt water door aardgas of groen gas te verbranden.
Kijk voor details naar de factsheet HR combiketel

HR-e ketel: Een HRe-ketel (ofwel micro-WKK, warmtekrachtkoppeling) is een hoogrendementsketel op gas (aardgas, groengas of waterstof) die naast warmte ook elektriciteit produceert (vandaar de ‘e’ in HRe). De elektriciteit wordt door een motor in de ketel geproduceerd en de warmte die daarbij vrijkomt, wordt ingezet voor het verwarmen van de woning. De elektriciteit wordt net als bij zonnepanelen gelijktijdig gebruikt of bij een overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De HRe-ketel is op dezelfde manier als een gewone HR-ketel onderdeel van een centraal verwarmingssysteem.
Kijk voor details naar de factsheet HR-e combiketel

Pelletketel CV:
Een CV-ketel op houtpellets (pelletketel CV) is een hernieuwbaar alternatief voor de HR-ketel op aardgas. De pelletketel verbrandt houtpellets met een hoog rendement. De pellets worden door de gebruiker opgeslagen in een opslagtank en worden automatisch naar de ketel gevoerd als deze aangaat. De pelletketel CV is een gesloten toestel, waarbij geen vlammen zichtbaar zijn.
Hij is niet bedoeld als sfeerverwarming in de woonkamer, maar echt als vervanging van de HR-ketel.
Kijk voor details naar de factsheet Pelletkachel CV

Luchtwarmtepomp:
Een elektrische luchtwarmtepomp gebruikt energie uit de lucht, die met
behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Het is een systeem met een buitenunit waar een koudemiddel doorheen stroomt dat energie opneemt uit de lucht.
De warmtepomp zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning.
Doordat de luchtwarmtepomp grotendeels duurzame energie uit de lucht gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan de HR-ketel. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat een woning goed geïsoleerd is.
Kijk voor details naar de factsheet Luchtwarmtepomp

Bodemwarmtepomp:
Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt energie uit de bodem, die met
behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Het is een systeem van verticale of horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt dat energie opneemt uit de bodem. De warmtepomp zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning. Doordat de bodemwarmtepomp grotendeels duurzame energie uit de bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan de HR-ketel. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat een woning goed geïsoleerd is.
Kijk voor details naar de factsheet Bodemwarmtepomp

Hybride warmtepomp:
De hybride warmtepomp combineert een elektrische warmtepomp met de HR-ketel op gas. De elektrische warmtepomp kan ongeveer voor de helft van de warmtevraag zorgen. Dit gaat zeer efficiënt, omdat de warmtepomp energie haalt uit de buitenlucht of ventilatielucht. De energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding. Ongeveer een vijfde van de tijd springt de HR-ketel bij op momenten dat de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren, zoals in het geval het buiten koud is en/of er (veel) warmtapwater nodig is.
Kijk voor details naar de factsheet Hybridewarmtepomp

Warmwaterboilers:
Een boiler is een goed geïsoleerd voorraadvat waarin een bepaalde hoeveelheid drinkwater wordt
opgewarmd, opgeslagen en op temperatuur gehouden. De boiler is met leidingen aangesloten op de
tapwaterpunten (kranen/douche).
Er zijn verschillende redenen om een aparte warmwaterboiler te gebruiken:
– De warmtetechniek kan niet, of onvoldoende, voorzien in de vraag naar warmtapwater.
– De warmtetechniek werkt met een lage temperatuur en kan op het benodigde moment onvoldoende
tapwater maken van voldoende hoge temperatuur (om onder andere de groei van legionella tegen te gaan).
Kijk voor details naar de factsheet Warmwaterboilers

Zonneboilers –

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler gebruikt zonlicht om water te verwarmen. Het water uit de zonneboiler kunt u gebruiken als tapwater en is dus geschikt om bijvoorbeeld mee te koken of te douchen. Een zonneboiler bestaat uit:

  • zonnecollector
  • voorraadvat
  • naverwarmer


Warm water & Warmtepomp

Warm tapwater is niet vanzelfsprekend met een warmtepomp
Warmtapwater, altijd en overal. Het is een vanzelfsprekendheid. Met een cvketel.
Maar niet met een warmtepomp. Daarmee is de warmwatercapaciteit beperkt. Of…. de warmtepomp moeten worden gedimensioneerd op het
benodigde vermogen voor tapwater. Toch is dat niet ideaal. Hiervoor is een warmtepomp met een hoog vermogen nodig, en die zijn duur. Verder
werkt een warmtepomp het meest efficiënt voor langere tijd op een hoog vermogen om een buffervat aan te vullen. Bovendien is het steeds aan- en
uitschakelen niet goed voor de levensduur van de warmtepomp.

Zonnepanelen –

Verlichting –

Huishoudelijke apparaten –