UITNODIGING : informatieavond Energietransitie in Maasbracht

UITNODIGING

Informatieavond Energietransitie in Maasbracht

Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid organiseert op donderdag 16 april in de Spil een informatie avond over Duurzaam wonen in Maasgouw.

 

De CO2-uitstoot in Nederland moet naar beneden. Dat is het belangrijkste doel van het Nederlandse Klimaatakkoord. Om dit doel te behalen, willen we uiteindelijk aardgasvrij wonen en ontkomen we er niet aan onze woningen energiezuiniger en duurzamer te maken.

Dat roept bij ons allen veel vragen op in hoeverre deze plannen reëel en haalbaar zijn.

De gemeenten in Nederland hebben de regie gekregen bij het aardgasvrij maken van woningen en moeten een plan van aanpak maken hoe en wanneer dit stapsgewijs te verwezenlijken.

 

De Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid heeft de gemeente Maasgouw en de Coöperatie Duurzaam Maasgouw bereid gevonden invulling te geven aan deze avond.

Wethouder J. Lalieu van gemeente Maasgouw zal ons informeren hoe de gemeente uitvoering wil geven aan het klimaatakkoord en welke plannen gemaakt worden voor het aardgasvrij maken van woningen in de gemeente Maasgouw.

De heer Chris Hamans, voorzitter van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, zal vervolgens op deze avond een uiteenzetting geven hoe het burgerinitiatief, de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, inwoners van Maasgouw wil helpen deze energietransitie vorm te geven.

Hij zal in gaan op vragen en thema’s als:

 • Wat zijn de energieslurpers in bestaande woningen? En voor het woningbestand van Maasbracht?
 • De alternatieven voor aardgas, en wanneer worden die haalbaar?
 • De mogelijkheden van energiebesparing en energieopwekking.
 • Welke voorzieningen nu en op termijn al uitgevoerd kunnen worden om uw woning energie zuiniger te maken
 • Energiezuinig maken en tevens levensloopbestendig maken?
 • Investeren uit eigen middelen, regelingen, subsidies, leningen, etc.
 • Onze coöperatieve projecten in Maasgouw: voor, door en ten gunste van de inwoners
 • Wat gebeurt er met mijn energierekening?
 • Mogelijkheid voor een energiescan en energieadvies specifiek voor uw woning en uw woon- en leefpatroon. Hoe ziet zo’n energieadvies er uit? Demo.

 

U bent allen van harte welkom op donderdag 16 april in cultureel centrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, 6051HN Maasbracht

Aanvang 19.30h

Toegang gratis

 

Bestuur Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid

 

Wilt u deze avond bezoeken, verzoeken wij u dit vooraf kenbaar te maken door u aan te melden, zodat we de zaalkeuze en stoelopstelling kunnen afstemmen op de opkomst.

( Vul dan hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw gegevens uitsluitend intern en voor het hierboven aangegeven doel. )

  ik kom alleenwe zijn met 2 personenwe zijn met 3 personen

  TIP: Neem uw eigen jaaropgave energie 2019 mee ter vergelijking!  AVG-gegevensbescherming: deze gegevens (uw naam en e-mailadres) worden alleen gebruikt om de benodigde grootte van het zaaltje/zaal in zaal- en congrescentrum de Spil en bijbehorende voorzieningen te kunnen inschatten. Deze gegevens worden niet verder gebruikt en niet aan derden verstrekt.