POMPSCHAKELAAR VOOR VLOERVERWARMING

Een bespaartip voor mensen met een vloerverwarming.

Een vloerverwarming is in de meeste gevallen uitgevoerd met een extra pomp. Deze pomp zal zonder aanvullende apparaten dag en nacht, alle dagen blijven draaien. Met een eenvoudig te installeren pompschakelaar kunt u de pomp enkel laten inschakelen wanneer de verwarming aan gaat.

WAT KOST EEN POMPSCHAKELAAR ?

Eenmalige investering van €40 tot €140

EN WAT LEVERT EEN POMPSCHAKELAAR OP?

U bespaart al snel 450 kWh per jaar ofwel € 100,– tot € 150,–, afhankelijk van het vermogen van uw pomp.

WAAR EN WAAROM EEN POMP MET EEN POMPSCHAKELAAR ?

Veel woningen zijn al voorzien van vloerverwarming. Meestal tot tevredenheid van bewoners, aangezien het comfort wordt verhoogd en de stookkosten worden verlaagd door een gemiddeld lagere ruimtetemperatuur. Vloerverwarming kan worden gecombineerd met radiatoren maar kan ook hoofdverwarming zijn.
Veelal wordt een verdeelset (zie als voorbeeld figuur 1 en 2 ) ergens onzichtbaar weggewerkt. Meer dan een verdeelset kan ook. Lang niet altijd is men zich er van bewust, dat elke vloerverwarmingset een extra circulatiepomp vereist. Dat een dergelijke pomp elektrische energie nodig heeft zal niemand verbazen. Een pomp die meestal continue, zomer en winter, 24 uur per dag draait. Dat is niet nodig en inefficiënt, en kan dus veel zuiniger!

LET OP bij vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp:
Een pomp en pompschakelaar in het verdeelblok voor vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, kan tot problemen leiden. De pomp en pompschakelaar zitten in veel gevallen al ingebouwd in het systeem en de regeling van de warmtepomp unit!
Daarom: navragen en afstemmen met de leverancier en installateur van de warmtepomp en de vloerverwarming of in deze combinatie een pompschakelaar (en pomp) wel een goede oplossing is!

DE WERKING TOEGELICHT

De thermostaat in de woonkamer bepaalt of de cv-ketel warmte moet leveren. Het gevolg is dat er verwarmd water wordt aangevoerd naar radiatoren en vloerverwarmingsset(s) in de woning. De temperatuur van dat water kan oplopen naar 90°C. Voor een radiator of convector is dat prima, echter in slangen in de vloer mag dat maximaal 50°C zijn. Hogere temperaturen kunnen schade aan bijvoorbeeld tegelvloeren berokkenen. Bovendien mag de temperatuur van het vloeroppervlak om gezondheidsredenen niet hoger worden dan ongeveer 28°C.

A:  Plaats waar het warme cv-water van de ketel wordt aangeleverd. Een thermostatisch ventiel bewaakt de temperatuur naar de vloer. 
B: Plaats waar het afgekoelde cv-water wordt teruggevoerd naar de ketel.
C: Circulatiepomp die zorgt voor voldoende druk om warm water door de vloerslangen te transporteren. Bovendien zorgt deze pomp voor het mengen van heet water met kouder retourwater uit de vloer om de maximale temperatuur van 50°C niet te overschrijden. Zoals te zien in figuur 1 wordt de pomp middels een stekker en stopcontact van energie voorzien.
D: Vijf (In dit voorbeeld) aansluitingen voor slangen naar de vloer toe.
E: Vijf (In dit voorbeeld) aansluitingen voor slangen die van de vloer terugkomen.

MEER OVER DE POMP EN ZIJN VERBRUIK

Zonder aanvullende maatregelen zal de pomp het gehele jaar, ofwel 8760 uren draaien. Zomaar langdurig (tijdens zomermaanden) stilzetten van de pomp kan beschadiging van de pomp opleveren en is af te raden.
In principe hoeft de pomp alleen te draaien als er aanvoer van warmte is vanaf de ketel. Naar schatting zal dat niet meer zijn dan 800 uur per jaar.
Afhankelijk van het type pomp zal het opgenomen vermogen variëren van 20 tot 80 Watt. Zie op het pomptypeplaatje.
Bijvoorbeeld: Bij 60 Watt zal het verbruik per jaar zijn: 8760 * 0,06 * € 0,23 = € 121. Bij 800 uren zal dat niet meer zijn dan 800 * 0,06 * €0,23 = € 11. Ofwel een besparing van € 110 per jaar .

HOE DEZE BESPARING TE BEREIKEN ?

Met behulp van een speciale pompschakelaar (zie plaatjes 3, 4 en 5) wordt het aantal draaiuren beperkt. In figuur 1 is te zien dat deze schakelaar eenvoudig tussen stekker en wandcontactdoos kan worden geplaatst.
Dergelijke schakelaars starten de pomp zodra de aanvoertemperatuur van de ketel boven de 35°C uitkomt. Dit gebeurt door middel van een aanlegvoeler die eenvoudig op de aanvoerleiding te klemmen is (zie figuur 1).
Indien er 24 uur geen warmtevraag is, zal de pompschakelaar enkele minuten inschakelen om vastzitten van de pomp te voorkomen.

WAAR KAN IK ZO’N POMPSCHAKELAAR KOPEN EN WAT ZIJN DE KOSTEN ?

Vraag uw verwarmingsinstallateur of plaatselijk elektrovakman.
In onderstaand overzicht zijn vier mogelijkheden getoond. Door te googlen op “pompschakelaar vloerverwarming” zijn er veel meer te vinden.

Amframatic. Meer (onnodige?) mogelijkheden voor instellingen.
Gezien voor € 79 + € 6,75 verzendkosten. 

WTH, een bekende leverancier van vloerverwarmingssystemen type WTH D535
Gezien voor € 85 + € 6,95 verzendkosten

ECO Pump Switch. Minder bekend fabrikaat. te koop o.a. bij de vloerverwarmingsstore.
Gezien voor  € 44,95 geen verzendkosten.

Therminon; Gezien voor € 37.59.

Bron: https://www.energiedeblaak.nl/index.php/accordion-a/sb-techniek/entry/eenvoudige-besparing-voor-vloerverwarming-eigenaren