OPSLAGBATTERIJ

OPSLAGBATTERIJ

VOOR ENERGIEPIONIERS

Energieneutraal wonen in stappen – bron: brochure ENEXIS-MILIEUCENTRAAL

Met een thuisaccu kun je zelf opgewekte zonnestroom opslaan. Een interessante ontwikkeling voor energiepioniers.

WAT KOST DE OPSLAG VAN ZONNESTROOM ?

Thuisaccu’s die sinds begin 2017 op de markt zijn kunnen 2 tot 10 kWh opslaan. Lithium-ionaccu’s kosten ruim 800 euro per kWh: voor een systeem van 10 kWh ben je ruim 8.000 euro kwijt.

EN WAT LEVERT HET OP ?

Nu levert de opslagbatterij financieel nog geen voordeel op, maar als de salderingsregeling wordt aangepast, kan dat veranderen.

Naar verwachting zullen de prijzen van Lithium-ionaccu’s in de komende jaren dalen. Loodaccu’s zijn goedkoper, maar alleen de zogenaamde deep cycle’-loodaccu’s zijn geschikt voor het opslaan van zonnestroom. Ook de accu in elektrische auto’s kan gebruikt worden als opslag voor zonnestroom. Het huidige aanbod van thuisaccu’s op de consumentenmarkt is klein. Kijk op zelfenergieproduceren.nl/kennisbank/opslag-van-energie   voor een overzicht van de accu’s die zijn ontwikkeld (maar soms nog niet verkrijgbaar voor consumenten) en een indicatie van de aanschafprijzen.

WAT IS ENERGIEOPSLAG VOOR ZONNESTROOM THUIS ?

Met een thuisaccu kun je zelf opgewekte zonnestroom opslaan om te gebruiken als de zon niet schijnt. Energiepioniers zijn al druk aan het experimenteren met bijvoorbeeld de Tesla Powerwall. Dit soort energieopslag is in 2017 financieel nog niet interessant. Energieopslag kan op termijn belangrijk worden om meer hernieuwbare energie te kunnen opwekken.

HOE WERKT ZONNEOPSLAG ?

Een netgekoppeld zonnestroomsysteem met accu beschikt doorgaans over een regelstation tussen de panelen, de elektrische apparatuur en de thuisaccu. Dit werkt als volgt:

  1. De zonnepanelen wekken stroom op.
  2. De regelaar stuurt de opgewekte stroom naar de apparaten die op dat moment stroom nodig hebben.
  3. Als er geen vraag naar stroom is, gaat de stroom naar de accu. Die stroom kan later worden gebruikt.
  4. Pas als de accu vol is wordt de stroom aan het elektriciteitsnet terug geleverd.
  5. Wanneer er geen zonnestroom wordt opgewekt, maar er wel vraag is van het huishouden, wordt de stroom uit de accu gehaald.
  6. Zodra de accu leeg is wordt de stroom tegen inkooptarief van het net gehaald.

Is de accu leeg (en is het al donker), dan kan de accu ook eventueel opgeladen worden met goedkope dalurenstroom om later. bij hogere tarieven, te gebruiken. Dit verschil in tarief is nu miniem (minder dan een eurocent per kWh prijspeil 2016/2017). Dit wordt in de toekomst mogelijk groter als er meer wind en zon aan het elektriciteitsnetwerk worden geleverd en het netwerk slimmer wordt (‘smart grid’).

Netkoppeling blijft ook met een thuisbatterij vrijwel altijd onvermijdelijk. Met 15 zonnepanelen wek je jaarlijks ongeveer evenveel stroom op als een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt:3300 kWh. Dat betekent bijna 10 kWh per dag en dat komt overeen met de 10 kWh die je met de grootste thuisaccu’s kunt opslaan. Maar door de grote seizoensverschillen in de productie van zonnestroom is die thuisaccu van 10 kWh op een gemiddelde zomerdag in juni te klein om de 15 kWh die de 15 panelen opwekken op te slaan, terwijl je op een gemiddelde decemberdag met 2 kWh veel te weinig stroom opwekt om je eigen verbruik te dekken. De verschillen zijn nog groter als je een extreem zonnige zomerdag vergelijkt met een erg sombere winterdag. Zo blijft aansluiting op het elektriciteitsnet dus noodzakelijk om de overproductie in de zomer op te vangen en het gebrek aan productie in de winter te compenseren.

ZONNESTROOM OPSLAAN: WANNEER IS HET VOORDELIG ?

Een flink deel van de zonnestroom die je zelf opwekt, wordt niet direct gebruikt door je apparaten maar gaat via de meterkast naar het centrale elektriciteitsnet. Die stroom mag je wegstrepen (dat heet salderen) tegen je eigen stroomverbruik. Daardoor ontvang je voor je zonnestroom dezelfde prijs als je betaalt voor de stroom die je afneemt van jouw energieleverancier, dus 0,20 euro per kWh (prijspeil 2016/2017). Deze regeling geldt minstens tot 2020. Wat daarna gebeurt is onbekend. Dat betekent dat je het stroomnet gratis als batterij kunt gebruiken voor je opgewekte zonnestroom. Je hebt nu daardoor geen financieel voordeel van een thuisaccu.
Als de salderingsregeling wordt aangepast, krijg je mogelijk een lagere prijs voor de stroom die je aan het net levert dan nu (op zijn allerminst de ‘kale stroomprijs’ van 0.05 à 0,07 euro per kWh (prijspeil 2016/2017). Hoe lager de prijs die je in de toekomst ontvangt voor je zonnestroom, hoe aantrekkelijker thuisopslag in een accu kan worden. Zeker als de accu’s ook nog eens goedkoper worden.