21 April: Dorpsbijeenkomst Stevensweert – Energiebesparing Woning

Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing in Stevensweert

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft, in samenwerking met de Gemeente Maasgouw, voorlichting en advies over energiebesparing en over alternatieven voor verwarming van woningen met aardgas.

Waar kunt u al heel snel besparen op uw gas en stroomverbruik?
Hoe verduurzaamt u uw woning slim en betaalbaar? Ontdek het tijdens onze gratis dorpsbijeenkomst op donderdag 21 april van 19.30 tot 21.30 uur.
In twee uur tijd worden allerlei onderwerpen besproken, zoals energie besparen, woningisolatie, alternatieven voor uw gasketel, wat de kosten en de baten zijn en welke subsidieregelingen beschikbaar zijn. Ook geeft gemeente Maasgouw een toelichting hoe we uiteindelijk van het gas af willen gaan en de stappen die de gemeente hierin gaat zetten.

Locatie, datum en tijdstip:

Restaurant en zalen “Int Brookx”, In het Broek 1 , Stevensweert

Datum: donderdag 21 april 2022; Aanvang 19:30 h.  Duur: ca. 2 uur

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden (i.v.m. beperkte zaalcapaciteit) op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw waar u ook meer informatie vindt.
Ga naar aanmelden: www.duurzaammaasgouw.nl/wtm

In opvolging op deze eerste bijeenkomst van 21 april houden we op 12 mei een Verdiepingsbijeenkomst

Op donderdag 12 mei van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we deze vervolg- bijeenkomst.  Dan gaan we dieper in op de praktische uitvoering van de mogelijkheden waarmee uw woning energie-zuiniger en comfortabeler gemaakt kan worden. Wij behandelen uw vragen en geven gedetailleerde informatie over mogelijke maatregelen die snel het meest efficiënt zijn voor uw woning en bouwjaar. Ook laten we zien hoe een stappenplan u kan helpen in het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Voor bijeenkomsten in de andere dorpen van Maasgouw zie ook www.duurzaammaasgouw.nl/wtm


financiering-lening: lagere isolatie-eisen voor monumentale gebouwen

DUURZAAM THUIS LENING – Provincie Limburg

Voor panden met de status rijksmonument of gemeentelijk monument, waar als huidige functie wonen staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), gelden minder strenge voorwaarden waaraan bijvoorbeeld de isolatie moet voldoen, om voor een lening tegen gunstige voorwaarden in aanmerking te komen. De minimale warmteweerstanden van een isolatielaag (de Rd-waarde, verplichte vermelding op het etiket van isolatiematerialen),  en daarmee de minimale isolatiedikte, zijn minder groot. En die dikte is bij monumentale gebouwen vaak een knelpunt omdat je het karakter van het gebouw wilt behouden.

kijk hier voor meer informatie:financiering-lening-monumentale gebouwen

Rookmelderwetgeving vanaf 2022

Rookmelderwetgeving vanaf 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping in huis een rookmelder op te hangen. Met deze nieuwe wetgeving kunnen veel levens gered worden als er brand uitbreekt. Voldoet jouw woning niet aan de eisen, dan maak je kans op een boete van de gemeente. Ook kan je verzekering besluiten om geen vergoeding uit te keren na een woningbrand.

Ga jij meer of minder energieBELASTING betalen in 2022 ?

Ga jij meer of minder energieBELASTING betalen in 2022 ?

Dit jaar maken belastingen 46,5 procent van de energierekening uit, en dat aandeel zou volgens een berekening van de vergelijkingssite Easyswitch.nl volgend jaar tot 48 procent stijgen. De inkoopprijs van energie (gas en elektriciteit) is goed voor 32,5 procent en de nettarieven vormen ongeveer een vijfde van de rekening.

Ik zag dat de vergelijkings-site Independer een kleine en handige rekentool op de website van NU.nl geplaatst heeft .

https://www.nu.nl/economie/6158696/hoge-energierekening-is-niet-alleen-gevolg-van-hoge-inkoopprijzen.html

Je geeft aan wat je totale stroomverbruik per jaar is (in kWh)
en
geeft aan wat je totale gasverbruik per jaar is (in m3 )

Je krijgt vervolgens de verandering  van de belastingen voor stroom, voor gas en voor de heffing van energiebelasting te zien voor jouw opgegeven verbruik. Dus het verschil aan belastingen voor volgend jaar. Bij een negatief bedrag onderaan de streep ga je besparen op het aandeel belasting van je energie rekening!
Let op: de inkoopprijs voor het gas en de elektriciteit zelf verandert ook. Maar dat is ook afhankelijk van de prijzen die je energieleverancier gaat hanteren en hoe lang jouw energiecontract nog loopt.

 

Wijziging stroombelasting …..
Wijziging gasbelasting …..
Vermindering energiebelasting ….
Totaal € ….. (per maand: € ….)

https://www.nu.nl/economie/6158696/hoge-energierekening-is-niet-alleen-gevolg-van-hoge-inkoopprijzen.html

Zeker met de stijgende energieprijzen, is het zaak te overwegen of en hoe je meer energie kunt besparen. En als je het niet voor je beurs doet, doe het dan voor het milieu !
Onze Coöperatie Duurzaam Maasgouw helpt je graag met een energieadvies specifiek voor jouw woning en gebruik van de woning. Klik hier ENERGIEADVIEZEN

Brussel benadrukt: meer hernieuwbare energie beste antwoord op prijsstijging energie

Brussel benadrukt:
meer hernieuwbare energie beste antwoord op prijsstijging energie

Bron: EuroActiv[1]

De belastingen en heffingen op elektriciteit zijn Europees gemiddeld sinds 2010 met 29% gestegen[2],
Dit remt consumenten om schonere alternatieven te kunnen gebruiken voor transport, verwarming en koeling en voor industriële processen.

Een snellere uitrol van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is het beste antwoord op recente pieken in de gas- en stroomprijzen, zei een EU-functionaris op woensdag (29 september), en herhaalt hiermee eerdere verklaringen van de Europese Commissie.
De energieprijzen zijn de laatste tijd sterk gestegen omdat de wereldwijd toenemende vraag naar energie botst met een krappe gas- en kolenvoorziening, met ongunstig weer voor hernieuwbare energiebronnen en het besluit van de Europese Unie om de prijs van CO2-emissierechten te verhogen.

Lukasz Kolinski, hoofd van de Europese Commissie voor integratie van hernieuwbare energiebronnen en energiesystemen stelt[3]:

“De oplossing, op de langere termijn, is de versnelde inzet van hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde energie-efficiëntie. We moeten blijven investeren in wind- en zonne-energie om meer dagen te hebben waarop hernieuwbare energie de prijs bepaalt. De huidige situatie onderstreept dat we onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moeten beperken.
Terwijl de prijzen van fossiele brandstoffen zijn gestegen, blijven de kosten van duurzame opwekking dalen.”

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie. -voorzitter verantwoordelijk voor de Green Deal.: “In plaats van verlamd te raken of de zaken te vertragen vanwege de prijsstijgingen in de energiesector, moeten we de transitie naar hernieuwbare energie versnellen, zodat betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen beschikbaar komt. Dat is, denk ik, de les die we uit de huidige situatie moeten trekken”[4]

De Europese Commissie bereidt momenteel een “gereedschapskist” met maatregelen voor, die EU-regeringen kunnen gebruiken om de aanhoudende stijging van de energieprijzen aan te pakken zonder de interne markt van het blok in gevaar te brengen. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen de situatie bespreken tijdens hun volgende topontmoeting op 21 oktober.


[1] https://www.euractiv.com/section/energy/news/more-renewables-best-answer-to-energy-price-surge-brussels-insists/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9707&pnespid=7Lk2V31AJv0Gw.6bvGSsSM_NuBinU4ErILeuyPNjthlm9YO_J_EfzXT0vtNxmv9HzFWDuhNY

[2] , Eurelectric

[3] Lukasz Kolinski, hoofd van de Europese Commissie voor integratie van hernieuwbare energiebronnen en energiesystemen tijdens een web-evenement op 29 sept. 2021, georganiseerd door de Europese elektriciteitslobby Eurelectric

[4] Frans Timmermans op 14 september tegen wetgevers.

Provinciale regeling DUURZAAM THUIS aangepast

Provinciale regeling DUURZAAM THUIS aangepast

CDM logoHet zijn hoofdzakelijk een paar administratieve aanpassingen.
Maar bij deze gelegenheid willen we u nog eens attenderen op een echt aantrekkelijke lening voor woningverbetering!

De Provincie Limburg verstrekt een voordelige HYPOTHEEK of LENING voor het levensloop bestendig maken van uw woning.
Om ook op hoge leeftijd zolang mogelijk in uw eigen woning, in uw bekende omgeving met uw sociale contacten, te kunnen blijven wonen, verdient uw woning hoogstwaarschijnlijk enkele aanpassingen.

 1. een besparing op het energiegebruik van de bestaande woning;
 2. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande woning;
 3. het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

De regeling staat open voor woningeigenaren en huurders, alhoewel de mogelijkheden daarvoor verschillen. De leningbedragen zijn maximaal € 35.000 (minimaal € 2500)
Op onze website hebben we de hele lijst van maatregelen nog eens samengevat:

 • 24 maatregelen voor energiebesparing en opwekken van duurzame energie,
  incl. deelname aan een postcoderoos-project (deelname in een specifieke vorm van een collectief zonnepanelen project)
 • 16 maatregelen om de bestaande woning levensloop bestendig te maken.

met de besparingen die dat oplevert betaalt u de extra lage rente en aflossing.

kijk op de website onder de tab SUBSIDIES  / Levensloop bestendig maken-financiering

Subsidie voor 6000 Zonnepanelen in Maasgouw

6000 panelen op 4 daken in Maasgouw

Op 25 november 2020 maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bekend welke subsidie-aanvragen voor de Stimulering Duurzame Energie (SDE) toegekend zijn in de z.g. voorjaarsronde* 2020. Voor allerlei vormen van CO2- besparende technieken, maar uit die heel lange lijst hier samengevat projecten in Maasgouw voor zonnepanelen op daken en in “veldopstelling”.

 • Voor zonnepanelen op daken is een subsidie beschikking gegeven op 2 projecten in Wessem en 2 projecten in Heel:
  Samen zullen dat circa 6000 (5947) zonnepanelen zijn, die opgeteld een vermogen van 2,14 MW (2140 kiloWatt) zullen hebben en jaarlijks circa 2034 MWh (2.034.000 kWh) stroom leveren. Dat komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van 580 gezinnen (gemiddeld in Nederland ca 3500 kWh per jaar/per woning).
  In de Gemeente Maasgouw werden in de voorjaarsronde geen subsidiebeschikkingen toegekend voor zonnepanelen in “veldopstelling” (ook zonneweides, zonneparken, grondgebonden zonnepanelen genoemd)
 • In heel Limburg ontvingen in totaal 591 projecten voor het installeren van zonnepanelen op daken een SDE-beschikking.
  Totaal zijn dat ongeveer 1 miljoen (!) panelen, goed voor een jaarproductie van 341.871 MWh (vergelijkbaar met de stroomafname van ca. 97.500 gezinnen). Al die zonnepanelen kunnen in 15 jaar totaal over bijna € 229 miljoen SDE-subsidie kunnen declareren op basis van de geproduceerde energie.
 • Verder kregen in Limburg 8 projecten voor grondgebonden zonnepanelen (zonneweide of zonnepark genoemd) de SDE-subsidie toegekend: in Echt, Weert (2 projecten) , Griendtsveen, Heythuysen, Born, Grubbenvorst en Oirlo.  In 15 jaar een subsidie van € 23,6 miljoen. Het totale opgestelde vermogen zal 40,22 MW zijn met een jaarproductie van 38.211 MWh  (overeenkomstig het jaarlijks stroomverbruik van nog eens ongeveer 11.000 gezinnen. )

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde/stand-van-zaken-aanvragen

Toelichting op de SDE-subsidie procedure:

aanvragen voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) kunnen 1 of 2 maal per jaar ingediend worden. Voor 2020 zijn (waren) een voorjaarsronde en een najaarsronde voorzien. Deze SDE-rondes zijn in feite “veilingen” waarin de aanvrager in feite een bod uitbrengt tegen welke kWh-prijs hij hernieuwbare energie kan produceren. Wel geldt voor elke veiling een maximum prijs. Nu is de productie van hernieuwbare energie (op land, niet op zee) nog altijd duurder dan de marktprijs voor stroom die geproduceerd wordt met aardgas, aardolie of bruinkool. Die jaargemiddelde marktprijs hiervoor ligt ongeveer op 4,7 Euro-cent per kWh. Het gat tussen de nog steeds duurdere productieprijs voor hernieuwbare stroom uit zon of wind, en de prijs van de CO2-vervuilende stroom, wordt aangevuld met die SDE-subsidie. En dat gegarandeerd voor 15 jaar. De subsidiepot voor elke veiling is beperkt. Er is een ranking voor toekenning op verschillende parameters van de bieding. En voor elke susbsidie-ronde is de pot beperkt. Op=Op.
Hierboven dus de resultaten van de voorjaarsronde 2020 die in februari van dit jaar plaatsvond. De Najaarsronde 2020 vindt nu in november plaats. En dat opgedeeld in 4 fasen, d.w.z. op 4 data met elk een maximumprijs waaronder geboden moet worden. De eerste fase was op 24 november, de tweede op 30 november en de 3e en 4e telkens een week later. Telkens een iets hoger maximum bedrag, maar wel steeds minder in de subsidiepot.
De Coöperatie Duurzaam Maasgouw schrijft voor het coöperatieve project Zonneweide Hofstraat op 30 november in op de 2e fase van de veiling! In februari-maart 2021 hopen we dan ook te horen of onze bieding gehonoreerd wordt met de SDE-subsidie en het project Zonneweide Hofstraat kan doorgaan.

Energielabel nu of later?

Energielabel nu of later?

In het voorjaar van 2015 hebben woningbezitters van de overheid een brief ontvangen met welk voorlopig energielabel hun huis bij het kadaster en bij de gemeente geregistreerd staat. Bij verkoop van de woning moet de verkoper bij de notaris een definitief energielabel overhandigen. U kunt dit voorlopige label nu nog voordelig om zetten in een definitief label. Zeker als in de loop der tijd allerlei energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn zoals: spouwmuurisolatie-dakisolatie-vloerisolatie-HR glas-HR cv ketel-zonnepanelen-zonneboiler of zelfs warmtepomp. Deze maatregelen hebben alle een invloed op het niveau van het label. Tijd dus voor een update en vernieuwing van het geregistreerde label, zeker als u denkt dat u binnen nu en 10 jaar uw woning misschien verkoopt. De regeling verandert op 1 januari 2021 en de label-procedure wordt dan fors duurder. Lees in onze September-Nieuwsbrief hoe nu actie te ondernemen.

Subsidie aanvragen voor woningisolatie: tijdelijk meer subsidie!

Herinnering: tijdelijk meer Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Tot 1 januari 2021 kunnen woningeigenaren voor woningisolatie een beroep doen op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s dan ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie. Vanaf 1 januari 2021 komt de subsidie voor deze energiebesparende isolatiemaatregelen dus uit de pot van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren. Maar ….

Sinds 1 juni 2020 kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners tijdelijk meer subsidie krijgen. Het oorspronkelijke subsidiebedrag is verhoogd.
Om voor deze verhoging in aanmerking te komen moet u uw aanvraag uiterlijk op 31 december 2020 indienen.
Kijk op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner

Schat van te voren uw subsidie in met deze speciale rekentool.

Inwoners van Maasgouw: nu voor € 10 jaarlijks lid worden onze Coöperatie en intekenen voor een op maat gemaakt energieadvies tegen de ledenprijs van € 30*, waarin de investeringen, subsidie, besparingen en terugverdientijd voor u berekend worden! Hier intekenen
*) dankzij € 50 subsidie van de gemeente Maasgouw voor leden en inwoners van Maasgouw dus slechts € 30 !

Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt op steeds meer plekken ‘vol’ door de stormachtige opmars van onder meer zonneparken en stroomvretende datacenters. Volgens netbeheerder Liander is er in grote delen van Flevoland en Friesland zelfs helemaal geen capaciteit meer beschikbaar voor nieuwe zonneparken of windmolens. Ook is nieuwe aansluiting op het stroomnet voor grote bedrijven op sommige plekken niet meer mogelijk.

lees meer hierover op: Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol