“Waarom drukken we geen geld bij om het klimaat te redden?

“Waarom drukken we geen geld bij? We hebben dat gedaan om de banken te redden. We moeten dat ook doen om het klimaat te redden.”
Dat idee oppert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) in De Zondag. (10-03-2019)
De krant vroeg Staes wat zijn eerste maatregel zou zijn als hij gevraagd zou worden als klimaatminister. “Een klimaatwet opstellen met bindende doelstellingen”, antwoordt hij. “Je zou vervolgens op vele domeinen maatregelen moeten nemen, maar cruciaal lijkt me een drastische afname van de CO2-uitstoot in transport. Ik zou massaal investeren in openbaar vervoer.”
Staes ontkent dat dat ten koste gaat van sociaal beleid. “Europa loopt jaarlijks duizend miljard euro mis door belastingontwijking en -fraude. Als we daarvan de helft, of zelfs maar een kwart, kunnen recuperen, dan hebben we een grote pot.”
Daarnaast is geld bijdrukken dus geen taboe. “De urgentie is daar: de opwarming moet beperkt worden tot anderhalve graad tegen 2030. De Rekenkamer zegt dat we jaarlijks 1.115 miljard euro nodig hebben. Dat kan. We hoeven daarom geen aanslag te plegen op de overheidsbegrotingen. Waarom creëren we geen Europese klimaatbank? Die kan met dat geld investeringen financieren én burgers en ondernemingen voorzien van renteloze leningen.


Duurzamer: 32 maatregelen

Duurzamer: nu, morgen en stapsgewijs voor later.

We hebben 32 maatregelen opgesomd hoe u energie bespaart en uitvoering geeft aan de energietransitie.
En doet u het niet voor die veel bediscussieerde klimaatverandering, voor die energietransitie, dan doe het voor uw beurs!
Kijk welke van die 32 maatregelen – van gratis tot flinke investeringen – u het meeste aanspreken.
Kijk op onze website: https://duurzaammaasgouw.nl/duurzaamheid/nu-morgen-later/

Nu al 60% uit de ISDE subsidiepot voor warmtepompen.

En al ruim 40 procent meer ISDE-subsidie aangevraagd in 2019

Bron: Solar Magazine – Nieuwsbrief 10-2019
Door: Marco de Jonge Baas

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft definitief zijn spreekwoordelijke draai gevonden. In de eerste 2 maanden van het jaar is er 43 procent meer subsidie aangevraagd dan in 2018.

Na een aantal magere jaren waarin de subsidiepot niet uitgeput raakte, werd in januari tegen de verwachting in bekend dat de ISDE-pot in 2018 volledig uitgeput was. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloot om die reden zelfs met terugwerkende kracht 8 miljoen euro bij te storten. Ook in 2019 is de regeling voortvarend van start gegaan. Zo werd er in januari al 2,2 miljoen euro meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder en in februari zelfs 3,3 miljoen euro meer.

In 2019 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd:

  • januari 2019: 9,7 miljoen euro
  • februari 2018: 8,7 miljoen euro

Tot op heden zijn er dit jaar 6.103 particuliere aanvragen ingediend voor 6.103 apparaten en 758 zakelijke aanvragen voor 3.916 apparaten. Bij particuliere aanvragen zijn zonneboilers goed voor 3,2 procent van het geclaimde budget en bij zakelijke aanvragers voor 2,6 procent van het budget. Warmtepompen leiden ook in 2019 de dans en zijn goed voor 60,1 procent van het geclaimde budget.

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Dubbelzijdige zonnecel doorbreekt grens van 30%

Door twee technologieën te combineren zijn ECN part of TNO en Solliance erin geslaagd tweezijdig werkende zonnecellen te maken die 30,2 % van invallend zonlicht omzetten in elektriciteit. Dit is aanzienlijke beter dan gangbare kristallijne zonnecellen met een rendement van iets meer dan 20%

bron: Technisch Weekblad – Gerald Schut | maandag 4 maart 2019

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/dubbelzijdige-zonnecel-doorbreekt-grens-van-30/item12932

De nieuwe zonnecellen bevatten een perovskietzonnecel bovenop een industriële tweezijdig werkende siliciumzonnecel. Deze combinatie is gevat in een drager, waarmee licht van beide kanten kan worden geoogst.

Deze ‘PV-tandemcel’ combineert een cel die geoptimaliseerd ultraviolet en zichtbaar licht omzet met een andere cel die infrarood juist efficiënt omzet. Gangbare op silicium gebaseerde industriële cellen leveren bij tweezijdige belichting ongeveer 26% rendement. Het theoretisch maximumrendement voor siliciumzonnecellen in laboratoria is 29,4%.

‘De 30%-drempel is de eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van tweezijdig werkende tandems,’ stelt Gianluca Coletti van ECN part of TNO in een persbericht. ‘Ons volgende doel is om te werken aan de schaalbaarheid, de integratie en de betrouwbaarheid van deze technologie. We willen de time-to-market verkorten en daarom werken we samen met onze partners om deze technologie gereed te maken voor massaproductie. Overigens richten we ons ook op een verdere verhoging van het rendement naar 35% in de komende 3 tot 5 jaar.’

Kijk ook op:Duurzamer- nu, morgen en later

Waterstof als alternatief

Noord-Nederland probeert zichzelf op de kaart te zetten als waterstofeconomie. En met de Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland die op 28 februari in het Provinciehuis Groningen werd gepresenteerd aan het ministerie van EZK, moet toegegeven worden dat dit behoorlijk lukt.

lees verder: innovatieagenda-voor-waterstof

nog meer over Gronings waterstof

Kijk ook op: Duurzamer- nu, morgen en later

In Budel slaan ze energie op in ijzer!

Gezien op TV? Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria NV) gaat ijzer verbranden en haalt daar z’n energie uit!

IJzerpoeder als circulair alternatief voor kolen

Bij het verbranden van metaalpoeder komt veel warmte vrij en die kan dienen voor stoomproductie in industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen. Het verbrandingsproduct, roestpoeder, wordt opgevangen en kan met behulp van duurzame energie weer omgezet worden tot metaalpoeder. Hiermee fungeert het metaal als een duurzame, circulaire energiedrager.

Lees meer over deze industriële toepassing en het ontwikkelingstraject: metalot

Lees ook waarom de bierbrouwer deelneemt in deze ontwikkeling.
Bier brouwen op stroom uit metaalpoeder

Wat betekenen grootschalige zonneparken voor de biodiversiteit ? Een onderschat milieuprobleem?

Volgens PV-prof Wim Sinke -hoofdonderzoeker zonne-energie bij ECN part of TNO en hoogleraar aan de UvA – wordt het onvermijdelijk om op grote schaal opwekking van zonnestroom te integreren met andere functies in de gebouwde omgeving. De ambitie van de sector is om de opwekking van zonnestroom in Nederland te vervijftigvoudigen van 4 GigaWatt nu naar 200 GigaWatt over dertig jaar. Daarvoor zou een ruimte ter grootte van IJsselmeer volledig bedekt moeten worden met zonnepanelen. Volgens Sinke zou het een grote vergissing zijn om dat te proberen te bereiken door op de huidige voet door te gaan met het simpelweg tegen de laagst mogelijke kosten volzetten van akkers met rijen zonnepanelen. ‘Je moet niet alleen kijken naar kosten, maar ook naar waarden,’ zegt Sinke. Hij doelt daarmee niet alleen op de schoonheid van landschap, die lijdt onder zeeën van aluminium omrande vakjes goedkoop polykrisallijn silicium. Wat betekenen grootschalige zonneparken bijvoorbeeld voor de biodiversiteit – door velen gezien als het meest onderschatte milieuprobleem?

Passage uit een artikel in het Technisch Weekblad, 18 februari 2019
Lees het volledige artikel: Primeur: snelweg met energieproducerend geluidsscherm

Zeer informatief: ECN-TNO: Solar Highway

Strijd mee tegen voedselverpilling! – Too Good To Go

Wist je dat…

1/3e van al het geproduceerde voedsel in de wereld weggegooid wordt? Bij Too Good To Go dromen we van een wereld waar de geproduceerd voedsel gelijk is aan geconsumeerd voedsel! Een geredde Magic Box bespaart een uitstoot van wel 2 kg (!) CO2. Dit is gelijk aan de CO2 uitstoot van een lamp die 6 dagen brandt!

Strijd mee tegen voedselverpilling!

https://share.toogoodtogo.com/

 

In de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Maasgouw

https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/start-cooeperatie-duurzaam-maasgouw_48265.html

Start Coöperatie Duurzaam Maasgouw

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is van start gegaan, alhoewel de officiële aftrap nog moet volgen! Dit burgerinitiatief heeft zich ten doel gesteld Maasgouw te verduurzamen. Op de website http://www.duurzaammaasgouw.nl wordt de inwoner van Maasgouw uitgenodigd deel te nemen in de coöperatie en werk te maken van bijvoorbeeld energiebesparing. De coöperatie helpt daarbij.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is opgericht door een aantal inwoners van Maasgouw en heeft geen commerciële belangen, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Duurzaam Maasgouw is er vóór en dóór de burgers van Maasgouw.

Duurzaamheid is een breed thema en je kunt op veel manieren bijdragen aan een duurzame toekomst. Gezien de actualiteit en de politieke agenda geeft de coöperatie prioriteit aan het duurzaamheid thema “energie”. Daar wordt iedereen en de hele samenleving nu op de een of andere manier mee geconfronteerd. Ook de inwoners van Maasgouw als samenleving.

Duurzaam Maasgouw legt de focus niet in de eerste plaats op energieopwekking. Voorop staat energiebesparing: wat je niet nodig hebt hoef je niet te in te kopen en niet op te wekken. Dat vereist ook onafhankelijke voorlichting en begint met bewustwording. Tenslotte informeren we u graag hoe u in de dan nog benodigde energie kunt voorzien. Met informatie over energieopwekking met zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, en over deelname in energieprojecten als zonneweides en windenergie. “De winkel is nog niet compleet ingericht, maar we zij al open!” Kijk op www.duurzaammaasgouw.nl wat we u nu al kunnen bieden. We helpen u graag met verduurzamen. Met energie besparen en met u kijken in welke stappen en met welke maatregelen u dat het beste voor uw situatie kunt doen.

De gemeente vindt het initiatief belangrijk en ondersteunt u en ons: de eerste 100 energieadviezen die we voor leden van de coöperatie maken stimuleert de gemeente met €50 per advies, zodat u uiteindelijk voor slechts €25 een energieanalyse van uw woning krijgt met een vrijblijvend advies voor te nemen maatregelen.
En wilt u zelf al aan de slag en wilt u weten wat de energieslurpers zijn in uw woning? Meten is weten! Leden kunnen bij de Coöperatie Duurzaam Maasgouw gratis een eenvoudige energiemeter uitlenen. Open de website www.duurzaammaasgouw.nl. Kijk hoe je voor €10 lid wordt en lees hoe we nu al kunnen helpen met energiebesparing en verduurzaming. Als lid bepaal je mee wat de activiteiten en prioriteiten in dit burgerinitiatief moeten zijn!

36% huishoudens in bezit van smart-home producten

Smart home markt groeit tot €1,7 miljard

Geplaatst: 5-2-2019
Smart home markt groeit tot €1,7 miljard

DEN BOSCH – Nederlandse consumenten hebben inmiddels voor € 1,7 miljard aan smart home apparaten in huis. De markt is in het afgelopen jaar explosief gegroeid met 70%.

Dit blijkt uit de derde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders.

Op dit moment zijn 2,8 miljoen huishoudens in het bezit van één of meerdere smart home producten (36%). In 2017 had 29% van de huishoudens een dergelijk product. De groei van het bezit van smart home producten is binnen alle segmenten sterk, waarbij de meeste huishoudens een product in het segment ‘energie & verwarming’ bezitten. De slimme thermostaat is net als in voorgaande jaren het populairste smart home apparaat.

Mannen enthousiast over Smart Homes
Mannen en 18- tot 49-jarigen blijken relatief vaker in het bezit van smart home producten. Deze groep was in het verleden ook een belangrijke voorloper voor de adoptie van technologische innovaties. Nederlandse consumenten zijn over de gehele linie positiever gestemd over smart home. Op dit moment is 27% positief over de mogelijkheid om bijvoorbeeld op afstand de kamertemperatuur te regelen, de wasmachine aan te zetten of boodschappen te bestellen (+3% ten opzichte van 2017).

Gemak en comfort zijn daarbij de belangrijkste drijfveren, maar ook kostenbesparing is net als in voorgaande jaren een belangrijke reden. Consumenten die minder enthousiast zijn, geven aan dat hun huidige apparaten nog voldoen of dat men de toegevoegde waarde van een vervangend slim product (nog) niet ziet.